(Chinhphu.vn) – Theo phản ánh của bà Trần Thị Nhị Hà (Đà Nẵng), hiện nay trong hệ thống các văn bản quy định, hướng dẫn về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng vẫn còn bất cập, chưa sát với thực tế, gây khó khăn cho các địa phương khi thực hiện chính sách và các đối tượng thụ hưởng.

Bà Hà dẫn chứng, Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 quy định về thủ tục, hồ sơ của người tham gia làm nghĩa vụ quốc tế được hưởng chế độ ưu đãi gồm: Giấy tờ chứng minh đã được khen tặng Huân chương Kháng chiến hoặc Huân chương Chiến thắng, Huy chương Kháng chiến hoặc Huy chương Chiến thắng; Quyết định trợ cấp một lần của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bà Hà cho rằng, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng là dựa trên tiêu chí xét về thời gian và thành tích cống hiến. Tuy nhiên, với quy định: “Giấy tờ chứng minh đã được khen tặng Huân chương Kháng chiến hoặc Huân chương Chiến thắng, Huy chương Kháng chiến hoặc Huy chương Chiến thắng” là chưa phù hợp với giai đoạn lịch sử bởi lẽ, những người tham gia làm nghĩa vụ quốc tế ở Lào và Campuchia chỉ được Nhà nước khen tặng Huân chương, Huy chương Chiến công, Huân chương, Huy chương Chiến sỹ vẻ vang.

Với quy định: “Quyết định trợ cấp một lần của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội” là chưa công bằng bởi, theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc không áp dụng cho đối tượng hưởng chế độ hưu trí hoặc đang công tác hưởng lương từ ngân sách Nhà nước có tham gia BHXH bắt buộc (trừ cán bộ xã đã nghỉ hưu hoặc đang công tác nhưng không được tính nối thời gian phục vụ trong quân đội, công an, cơ yếu để tính hưởng chế độ BHXH khi thôi công tác ở xã) hoặc đang hưởng chế độ mất sức lao động, chế độ bệnh binh hàng tháng, mặc dù đối tượng này làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào 5 đến 10 năm.

Như vậy sẽ có trường hợp: Một người có thời gian làm nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia, Lào 5 năm, 10 năm được Nhà nước khen tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cũng không được ưu đãi chỉ vì họ không có Huân, Huy chương kháng chiến; Huân, Huy chương Chiến thắng và không có Quyết định trợ cấp một lần của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Một người có thời gian làm nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia, Lào chỉ vỏn vẹn hơn 6 tháng, không được Nhà nước khen tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất thì được ưu đãi chỉ vì họ thuộc đối tượng được Quyết định trợ cấp một lần của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Để đảm bảo quyền lợi cho đối tượng tham gia làm nghĩa vụ Quốc tế ở Lào và Campuchia, bà Hà đề nghị cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung quy định về thủ tục, hồ sơ cho phù hợp với giai đoạn lịch sử, với thực tế.

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời bà Hà như sau:

Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng không quy định chế độ đối với người tham gia làm nghĩa vụ quốc tế ở Lào và Campuchia được Nhà nước bạn khen thưởng.
 
Ngày 24/10/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Campuchia.

Bà Hà có thể tham khảo các các quy định về đối tượng áp dụng, phạm vi điều chỉnh, thủ tục hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Campuchia tại Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg nêu trên; Thông tư liên tịch số 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 1/8/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Campuchia.

Chinhphu.vn

Từ khóa: 57/2013/QĐ-TTg