(Chinhphu.vn) - Ông Long Sa Mươne (longsamuoneptc@...) là giáo viên  trường Tiểu học Ninh Thới A thuộc xã Ninh Thới, xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc tỉnh Trà Vinh, được luân chuyển từ tháng 9/2012.

Ông Long Sa Mươne hỏi, ông có được hưởng trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu theo Nghị định số 19/2013/NĐ-CP không?

Về thắc mắc của ông Long Sa Mươne, Bộ Giáo dục và Đào tạo giải đáp, theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 19/2013/NĐ-CP thì nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sau ngày Nghị định định số 19/2013/NĐ-CP có hiệu lực (vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại Điều 1 Thông tư liên tịch số 35/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 19/2013/NĐ-CP) thì sẽ được hưởng chế độ trợ cấp lần đầu kể từ ngày 15/4/2013 (là ngày Nghị định số 19/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành).

Trường hợp ông Long Sa Mươne luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trước ngày Nghị định số 19/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành nên không được hưởng trợ cấp lần đầu theo quy định tại Nghị định này.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân

Từ khóa: trợ cấp lần đầu , 19/2013/NĐ-CP