(Chinhphu.vn) - Bà Hà Thị Minh Hường (Đồng Nai) nghỉ thai sản tháng 4/2016, chế độ tính theo mức lương cơ sở cũ. Tháng 5/2016, mức lương cơ sở tăng lên 1.210.000 đồng. Bà Hường hỏi, bà có được thanh toán chênh lệch trợ cấp do tăng lương không? Nếu được thì đơn vị nào chi trả?

Về vấn đề này, BHXH tỉnh Đồng Nai có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 3, Điều 12 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về mức hưởng chế độ thai sản thì “mức hưởng chế độ thai sản của người lao động không được điều chỉnh khi Chính phủ điều chỉnh tăng mức lương cơ sở, mức lương tối thiểu vùng”.

Đối chiếu với quy định nêu trên, trường hợp của bà Hường nghỉ thai sản tháng 4/2016, nên được áp dụng mức lương cơ sở tại thời điểm tháng 4/2016 là 1.150.000 đồng để tính mức hưởng chế độ thai sản và không thực hiện điều chỉnh lại mức hưởng chế độ thai sản của bà.

Chinhphu.vn


 

Từ khóa: Trợ cấp thai sản , tăng lương cơ sở