(Chinhphu.vn) – Gia đình ông Nguyễn Quý Vinh có 1.191m2 đất tại tổ dân phố Tháp, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội đã sử dụng liên tục, ổn định từ năm 1976. Theo trích lục bản đồ năm 1986, diện tích đất này là 1 thửa. Tuy nhiên, theo trích lục bản đồ năm 1992, thì đất của gia đình ông bị chia làm 3 thửa.

Năm 2003, ông Vinh được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ), trong GCN, đất cũng bị chia thành 3 thửa và chỉ có 1 thửa là đất ở, còn lại là đất vườn, mặc dù trên thực tế cả tất cả các thửa đất đều có nhà ở và công trình xây dựng. Ông Vinh cho rằng việc phân chia như vậy gây khó khăn cho gia đình ông trong quá trình sử dụng đất cũng như khi ông có nhu cầu tặng cho đất cho các con sau này. Ông Vinh hỏi, ông có được cấp đổi GCN QSDĐ theo trích lục bản đồ năm 1986 không?

Vấn đề ông Vinh hỏi, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội trả lời như sau:

Theo bản đồ năm 1986 và sổ mục kê đi kèm, vị trí các thửa đất hộ gia đình ông Nguyễn Quý Vinh sử dụng thuộc thửa đất số 216, tờ bản đồ số 5, diện tích 1.208m2, loại đất vườn, thổ cư, ao; chủ sử dụng ghi là Nguyễn Quý Hợi (bố đẻ của ông Vinh).

Theo bản đồ năm 1992 và sổ mục kê đi kèm, vị trí các thửa đất hộ gia đình ông Nguyễn Quý Vinh sử dụng gồm thửa đất số 580, tờ bản đồ số 19, diện tích 259m2, loại đất ao; thửa đất số 581, tờ bản đồ số 19, diện tích 280m2, loại đất thổ cư; thửa đất số 582, tờ bản đồ số 19, diện tích 568m2, loại đất vườn. Cả ba thửa đất này, chủ sử dụng đều là ông Nguyễn Qúy Hợi.

Theo đơn xin đăng ký quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Quý Vinh đã được Hội đồng đăng ký đất đai xã Đại Mỗ xét duyệt, ngày 12/12/2003, UBND huyện Từ Liêm đã cấp GCN QSDĐ cho hộ gia đình ông Nguyễn Quý Vinh với tổng diện tích 1.191m2 tại xã Đại Mỗ, gồm 3 thửa là thửa số 304, tờ bản đồ số 7, diện tích 364m2 đất ở, thời hạn sử dụng lâu dài; thửa đất số 305, tờ bản đồ số 7, diện tích 568m2 đất vườn, thời hạn sử dụng lâu dài; thửa đất số 303, tờ bản đồ số 7, diện tích 259m2 đất vườn, thời hạn sử dụng lâu dài.

Việc cấp GCN QSDĐ cho hộ gia đình ông Nguyễn Quý Vinh được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục theo Quyết định số 65/2001/QĐ-UB ngày 29/8/2001 của UBND TP. Hà Nội.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Quyết định số 22/2014/QĐ-UB ngày 20/6/2014 của UBND TP. Hà Nội ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố được Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ giao về hạn mức giao đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn TP. Hà Nội quy định “Không điều chỉnh lại diện tích đất ở ghi trên GCN QSDĐ đã cấp trước ngày Nghị định số 181/2004/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (ngày 16/11/2004), kể cả trường hợp diện tích đất ở ghi trên Giấy chứng nhận vượt quá hạn mức công nhận đất ở theo quy định hiện hành của UBND Thành phố”.

Do vậy, gia đình ông Vinh kê khai xin cấp Giấy chứng nhận và đã được UBND huyện Từ Liêm (nay là UBND quận Nam Từ Liêm) cấp GCN QSDĐ số 01232/QSDĐ ngày 12/12/2003 là không đủ điều kiện để được điều chỉnh diện tích đất ở đã ghi trên GCN QSDĐ.

Chinhphu.vn