(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Văn Toán đăng ký thường trú tại xã Cấp Dẫn, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Bảy năm trước, ông sang xã Tạ Xá, huyện Cẩm Khê làm việc, nhưng không được nhập hộ khẩu tại đây vì không còn giấy tờ tùy thân.

Cách đây bốn năm, ông Toán về xã Cấp Dẫn thì được biết, hộ khẩu của ông đã bị xóa. Ông Toán hỏi, để có hộ khẩu ông cần phải làm những thủ tục gì? Cơ quan nào giải quyết?

Về vấn đề này, Bộ Công an trả lời như sau:

Ông Toán không nêu rõ cụ thể ngày tháng năm đi khỏi xã Cấp Dẫn, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ nên chúng tôi trả lời ông theo hai trường hợp:

Trường hợp ông Toán đi khỏi xã Cấp Dẫn trước thời điểm Luật Cư trú có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2007; do ông Toán đi khỏi nơi cư trú không có lý do chính đáng quá 6 tháng nên bị xóa đăng ký theo quy định tại tiết c điểm 3.1 Mục 3 Phần II Thông tư số 11/2005/TT-BCA-C11 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 51/CP ngày 10/5/1997 và Nghị định số 108/2005/NĐ-CP ngày 19/8/2015 về đăng ký và quản lý hộ khẩu có quy định xóa đăng ký thường trú đối với trường hợp: “Không thường xuyên cư trú tại nơi đăng ký hộ khẩu thường trú mà không có lý do chính đáng hoặc không thể ở nơi đó được”.

Do đó, để được đăng ký thường trú tại xã Cấp Dẫn, đề nghị ông Toán về xã Cấp Dẫn để đăng ký thường trú lại theo quy định của Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Nếu ông Toán muốn đăng ký thường trú tại xã Tạ Xá, đề nghị ông Toán về xã Cấp Dẫn xin xác nhận trước đây đã có hộ khẩu thường trú tại xã Cấp Dẫn, nay đã bị xóa đăng ký thường trú để làm thủ tục đăng ký thường trú theo quy định của Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trường hợp ông Toán đã đi khỏi xã Cấp Dẫn khi Luật Cư Trú và các văn bản hướng dẫn khác đã có hiệu lực thì ông Toán không thuộc trường hợp xóa đăng ký thường trú được quy định tại Khoản 1 Điều 22 của Luật Cư trú. Vì vậy, ông Toán vẫn có hộ khẩu thường trú tại xã Cấp Dẫn.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Luật Cư trú