(Chinhphu.vn) - Ông Trần Ngọc Lên (Cà Mau; email: ntlen123@...) là giáo viên trường THPT. Tháng 11/2012, ông Lên nhận quyết định điều động về làm chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau, được tuyển dụng vào công chức không qua thi tuyển.

Từ khi được điều động công tác đến nay, ông Lên chưa được hưởng chế độ bảo lưu phụ cấp ưu đãi trong ngành giáo dục. Theo Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau, ông Lên thuộc đối tượng tuyển dụng vào công chức, không phải là công chức được điều động nên không được bảo lưu phụ cấp ưu đãi.

Ông Lên hỏi, trường hợp của ông có được bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi trong ngành giáo dục không?

Trường hợp ông Lên, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Quyết định 42/2011/QĐ-TTg ngày 5/8/2011 được Thủ tướng Chính phủ ban hành nhằm tạo điều kiện và động viên nhà giáo giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập nhận công tác về Sở Giáo dục và Đào tạo hay Phòng Giáo dục và Đào tạo. Đây là sự bù đắp một phần về thu nhập, hỗ trợ nhà giáo khắc phục khó khăn trong thời gian đầu thực hiện nhiệm vụ.

Đối với trường hợp ông Lên, nếu tháng 10/2012 ông vẫn đang hưởng phụ cấp ưu đãi thì sẽ được bảo lưu từ tháng 11/2012. Thời gian bảo lưu không quá 3 năm (36 tháng).

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có thông tin giải đáp công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân

Tin liên quan:

- Điều kiện bảo lưu phụ cấp ưu đãi nhà giáo

- Trường hợp được bảo lưu chế độ phụ cấp đối với nhà giáo

Từ khóa: bảo lưu phụ cấp ưu đãi giáo dục , điều động