(Chinhphu.vn) - Tháng 2/2018 đơn vị ông Nguyễn Mạnh Cường (tỉnh Phú Thọ) nhận được 2 quyết định tăng lương cơ bản cho cán bộ, tháng 3/2018 đơn vị đã tính lương mới và trích đóng, truy lĩnh BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ cho 2 viên chức được tăng lương.

Do sơ suất, đến tháng 10/2018 đơn vị của ông Cường mới lập mẫu báo tăng giảm gửi BHXH. Tháng 11, BHXH gửi mẫu C12 báo đơn vị bị tính lãi do khai báo chậm. Ông Cường hỏi, BHXH tính lãi có đúng không?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 122 Luật BHXH năm 2014, Khoản 3 Điều 49 Văn bản hợp nhất Luật BHYT số 01/VBHN-VPQH ngày 10/7/2014, Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc, trường hợp đơn vị đã trích đủ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày có quyết định nâng lương thì không phải nộp tiền lãi chậm đóng.

Đề nghị đơn vị liên hệ với cơ quan BHXH để điều chỉnh giảm tiền lãi đã tính.

Chinhphu.vn

Từ khóa: BHXH , tiền lãi