(Chinhphu.vn) – Bà Lưu Thị Cẩm Huyên (TPHCM) được biết, năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo giới thiệu dự thảo thông tư ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người tốt nghiệp trình độ đại học ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên THCS, THPT. Bà Huyên hỏi, thông tư đã có hiệu lực chưa? Cơ sở giáo dục nào có thể đào tạo chương trình này?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT ngày 5/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên THCS, THPT có hiệu lực từ ngày 22/5/2021.

Cơ sở giáo dục nào đáp ứng các yêu cầu đối với cơ sở giáo dục tổ chức bồi dưỡng quy định tại Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT nêu trên được tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên THCS, THPT.

Chinhphu.vn