(Chinhphu.vn) - Theo phản ánh của ông Nguyễn Hùng Linh, hiện nay trên địa bàn xã Cẩm Thanh, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam có nhiều hồ nuôi trồng thủy sản do Nhà nước quản lý, chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhưng một số hộ dân tự ý đổ xà bần, san lấp hồ nuôi.

Ông Linh hỏi, hành vi trên có được xác định là hành vi lấn chiếm đất không? Áp dụng theo Khoản 1, Điều 10 Nghị định số 102/2014/NĐ-CP của Chính phủ có đúng không?

Có hai hộ dân đang trong quá trình tranh chấp hồ nuôi trồng thủy sản, trong đó hộ A tự ý san lấp hồ nuôi trồng thủy sản, vậy hành vi này được xử lý như thế nào?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Câu hỏi của ông chưa rõ, hai hộ đang trong quá trình tranh chấp hồ nuôi trồng thủy sản là đất thuộc quyền sử dụng của một trong hai hộ hay đất do Nhà nước quản lý cho thuê đất hoặc giao đất.

Trường hợp đất do Nhà nước quản lý, đây là hành vi chiếm đất và xử lý theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 5, Điều 10 Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Trường hợp đất thuộc quyền sử dụng của một trong hai hộ thì thực hiện giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định tại Điều 202 và Điều 203 Luật Đất đai 2013.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Nuôi trồng thủy sản , vi phạm hành chính , đất đai , lấn chiếm đất