(Chinhphu.vn) – Theo phản ánh của ông Nguyễn Tiến Oanh (Phú Thọ), Công văn số 61/BVTV-QLT của Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) về việc tạm dừng đăng ký thuốc BVTV trên lúa từ ngày 10/1/2017 ban hành không đúng thẩm quyền, hạn chế quyền của cá nhân, tổ chức trong khảo nghiệm, đăng ký thuốc BVTV.

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, ông Oanh đề nghị cơ quan chức năng giải đáp rõ về vấn đề này.

Vấn đề ông Oanh kiến nghị Cục BVTV – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Trước tình hình đăng ký, sản xuất, nhập khẩu, sử dụng thuốc BVTV nói chung và việc sử dụng thuốc BVTV trên lúa nói riêng đang có những vấn đề bất cập ảnh hưởng tới nhiều mặt của xã hội như: An toàn thực phẩm, môi trường và thương mại các sản phẩm nông sản của Việt Nam xuất khẩu sang các nước. Cục BVTV đã và đang tiến hành rà soát nhằm đánh giá hiện trạng quản lý thuốc BVTV hiện nay để đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả.

Đối với thuốc BVTV đăng ký sử dụng trên lúa trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam hiện nay có quá nhiều sản phẩm: 3.291 tên thương phẩm (chiếm khoảng ¾ so với tổng số 4.068 tên thương phẩm trong Danh mục). Mặt khác, số lượng hồ sơ thuốc BVTV đăng ký trên lúa tồn đọng từ năm 2011 đến nay vẫn còn quá nhiều đang được tiếp nhận để xử lý.

Chính vì vậy, Cục BVTV đã tạm dừng (không cấm) việc tiếp nhận thêm các hồ sơ thuốc BVTV đăng ký sử dụng trên lúa để tập trung xử lý dứt điểm các hồ sơ tồn đọng theo đúng quy định.

Ngày 17/4/2017, Cục BVTV đã tổ chức họp đối thoại với doanh nghiệp và các Hiệp hội thuốc BVTV về các vấn đề liên quan tới lĩnh vực thuốc BVTV trong đó các vấn đề nêu trên đã được xử lý và Cục BVTV đã thông báo bắt đầu từ ngày 1/6/2017 tiếp nhận các hồ sơ đăng ký thuốc BVTV theo đúng quy định của pháp luật.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Thuốc BVTV , Danh mục thuốc BTVT