(Chinhphu.vn) - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội giải đáp thắc mắc của bạn đọc về việc đóng bảo hiểm xã hội đối với phụ cấp của kế toán trưởng, phụ trách kế toán.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 94 Luật Bảo hiểm xã hội thì người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, nên tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).

Tại mục 1 và mục 2 phần V Thông tư liên tịch số 50/2005/TTLT/BTC-BNV ngày 15/6/2005 của liên Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ thì phụ cấp kế toán trong các đơn vị kế toán được tính như sau:

Kế toán trưởng được hưởng mức phụ cấp chức vụ của Trưởng phòng (Trưởng ban) của đơn vị, cộng thêm phụ cấp trách nhiệm công việc ở mức 1 hệ số 0,1 so với mức lương tối thiểu chung.

Phụ trách kế toán được hưởng mức phụ cấp chức vụ của Trưởng phòng (Trưởng ban) của đơn vị.

Như vậy, phần phụ cấp kế toán của kế toán trưởng, phụ trách kế toán được tính bằng mức phụ cấp chức vụ của Trưởng phòng (Trưởng ban) của đơn vị được coi là phụ cấp chức vụ và có tính để đóng bảo hiểm xã hội. Phần phụ cấp kế toán được tính bằng phụ cấp trách nhiệm công việc không phải là phụ cấp chức vụ nên không tính để đóng bảo hiểm xã hội.

Ban Bạn đọc