(Chinhphu.vn) - Ông Trịnh Xuân Hải (trinhxunhai@...) hỏi: Cơ quan tôi là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, chưa tự chủ về biên chế, tự đảm bảo 1 phần chi phí hoạt động. Vừa qua, đơn vị tôi có ký hợp đồng lao động xác định thời hạn 12 tháng với 1 phụ nữ 58 tuổi, làm công việc bảo vệ kiêm tạp vụ. Việc ký hợp đồng làm việc như vậy phù hợp với quy định không?

Luật sư Lê Văn Đài, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời thắc mắc của ông Hải như sau:

Tại khoản 3, 4, 5, Điều 1 Nghị định số 68/2000/NĐ-CP quy định, cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc tại cơ quan, đơn vị như bảo vệ; vệ sinh, tạp vụ, trông giữ phương tiện đi lại của cán bộ, công chức và khách đến làm việc.

Việc sử dụng người lao động cao tuổi được quy định tại Điều 167 Bộ Luật Lao động năm 2012 (BLLĐ) như sau: Khi có nhu cầu, người sử dụng lao động có thể thoả thuận với người lao động cao tuổi có đủ sức khỏe kéo dài thời hạn hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới theo quy định.

Khi đã nghỉ hưu, nếu làm việc theo hợp đồng lao động mới, thì ngoài quyền lợi đang hưởng theo chế độ hưu trí, người lao động cao tuổi vẫn được hưởng quyền lợi đã thoả thuận theo hợp đồng lao động.

Không được sử dụng người lao động cao tuổi làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ người lao động cao tuổi, trừ trường hợp đặc biệt theo quy định của Chính phủ.

Trường hợp ông Trịnh Xuân Hải phản ánh, vừa qua đơn vị sự nghiệp công lập nơi ông công tác đã ký hợp đồng lao động xác định thời hạn 12 tháng với 1 phụ nữ 58 tuổi, làm công việc bảo vệ kiêm tạp vụ. Theo quy định tại Điều 1, Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, công việc bảo vệ, tạp vụ là loại công việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp được thực hiện theo hợp đồng lao động. Áp dụng đúng quy định tại Điều 167 BLLĐ thì, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp và người lao động cao tuổi được giao kết hợp đồng lao động để thực hiện công việc bảo vệ kiêm tạp vụ tại đơn vị sự nghiệp đó.

Luật sư Lê Văn Đài

VPLS Khánh Hưng – Đoàn luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật