(Chinhphu.vn) –  Bà Nguyễn Thanh Thảo (thanhthao.101288@...) đóng BHXH từ tháng 6/2008 tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng 18. Tháng 5/2011 Công ty có quyết định thôi trả lương và chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng bà Thảo chưa được lấy sổ BHXH.

Tháng 10/2011 bà Thảo được tuyển dụng vào 1 công ty và được yêu cầu lấy sổ BHXH gốc về nhưng công ty cũ đang nợ tiền BHXH, nên không chốt được sổ BHXH.

Bà Thảo có 1,5 năm đóng BHXH trùng giữa đơn vị cũ và đơn vị mới. Bà Thảo muốn được hướng dẫn cách giải quyết trường hợp của bà?

Về vấn đề này, ông Chu Minh Tộ, Trưởng ban Ban cấp sổ, thẻ - BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Trước tiên bà Thảo đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng 18 báo giảm lao động với cơ quan BHXH đến thời điểm Công ty có quyết định thôi trả lương và chấm dứt hợp đồng lao động (tháng 5/2011). Do Công ty còn nợ đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp nên cơ quan BHXH sẽ không giải quyết chế độ cho người lao động.

Vì vậy, khi đơn vị cũ nộp đủ số tiền phải đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp thì cơ quan BHXH sẽ thực hiện xác nhận sổ BHXH cho bà đến tháng 5/2011.

Đối với thời gian bị đóng thừa, đóng trùng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (từ tháng 6/2011 đến nay), Công ty cũ của bà sẽ làm thủ tục đề nghị hoàn trả lại số tiền BHXH, bảo hiểm thất nghiệp đã đóng cho bà theo quy định tại Điểm 3.1, Khoản 3, Điều 55 và Khoản 2, Điều 63 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy định quản lý thu BHXH, bảo hiểm y tế; quản lý sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn BHXH Việt Nam đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Tin liên quan:

- Quyền lợi người lao động khi doanh nghiệp nợ đóng BHXH

Từ khóa: Bảo hiểm xã hội , Bảo hiểm thất nghiệp