(Chinhphu.vn) - Bà Lê Cẩm Phương Linh (lecamphuonglinh@...) đề nghị giải đáp về cách ghi nơi sinh trên bằng tốt nghiệp đại học. Theo Phòng Đào tạo của Trường, nơi sinh của bà phải ghi là tỉnh Sơn La, vì phải dựa theo con dấu đóng trên giấy khai sinh, nhưng theo bà Linh thì là Hà Đông (tỉnh Hà Sơn Bình cũ nay thuộc Hà Nội).

Ảnh minh họa

Vào thời điểm sinh bà Linh tại Bệnh viện Hà Đông (tỉnh Hà Sơn Bình cũ nay thuộc Hà Nội), mẹ bà Linh có địa chỉ cư trú và đăng ký hộ khẩu thường trú tại tỉnh Sơn La. Vì vậy, giấy khai sinh của bà được đăng ký và đóng dấu của UBND cấp xã tại tỉnh Sơn La. Trong giấy khai sinh ghi rõ nơi sinh tại Bệnh viện Hà Đông, tỉnh Hà Sơn Bình.

Hiện bà Linh đang gặp vướng mắc trong phần khai nơi sinh để in trên bằng tốt nghiệp của Trường Đại học Mỹ thuật Công Nghiệp (TP. Hà Nội). Bà Linh hỏi, trên các giấy tờ như Lý lịch, văn bằng, chứng chỉ của bà, mục nơi sinh ghi là Hà Nội hay Sơn La? Nhà trường trả lời trường hợp của bà như vậy có đúng không?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời câu hỏi của bà Linh như sau:

Thủ tục đăng ký khai sinh

Trước ngày 1/4/2006, việc đăng ký khai sinh thực hiện theo quy định tại Nghị định số 83/1998/NĐ-CP ngày 10/10/1998 của Chính phủ về đăng ký hộ tịch. Tại khoản 1, Điều 17 Nghị định này quy định thẩm quyền đăng ký khai sinh như sau: Việc đăng ký khai sinh được thực hiện tại UBND cấp xã nơi người mẹ có hộ khẩu thường trú, hoặc nơi trẻ em sinh ra.

Từ ngày 1/4/2006, việc đăng ký khai sinh thực hiện theo quy định tại Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch. Tại khoản 1, Điều 13 Nghị định này quy định thẩm quyền đăng ký khai sinh như sau:

UBND xã, phường, thị trấn (gọi tắt là UBND cấp xã), nơi cư trú của người mẹ thực hiện việc đăng ký khai sinh cho trẻ em; nếu không xác định được nơi cư trú của người mẹ, thì UBND cấp xã, nơi cư trú của người cha thực hiện việc đăng ký khai sinh.

Thủ tục đăng ký khai sinh thực hiện trước ngày 1/4/2006 theo quy định tại khoản 1, Điều 19, Nghị định số 83/1998/NĐ-CP và thủ tục đăng ký khai sinh thực hiện sau ngày 1/4/2006 theo quy định tại  khoản 1, Điều 15 Nghị định 158/2005/NĐ-CP, đều quy định người đi đăng ký khai sinh phải nộp Giấy chứng sinh do cơ sở y tế, nơi trẻ em sinh ra cấp; nếu trẻ em sinh ra ngoài cơ sở y tế, thì Giấy chứng sinh được thay bằng văn bản xác nhận của người làm chứng. Giấy chứng sinh (hoặc văn bản xác nhận của người làm chứng) là căn cứ để chứng minh việc sinh là có thực và là căn cứ để ghi nhận vào mục nơi sinh của trẻ trong Sổ đăng ký khai sinh và mục nơi sinh của trẻ trên Giấy khai sinh.

Trường hợp bà Lê Cẩm Phương Linh, căn cứ vào Giấy chứng sinh của bà do Bệnh viện Hà Đông, tỉnh Hà Sơn Bình cũ (nay thuộc thành phố Hà Nội) cấp, UBND cấp xã tại tỉnh Sơn La đã ghi nơi sinh của bà Linh vào Sổ đăng ký khai  sinh và Giấy khai sinh là tỉnh Hà Sơn Bình.

Theo đó, nơi sinh của bà Lê Cẩm Phương Linh được căn cứ vào địa danh ghi trên mục nơi sinh trong Giấy khai sinh.

Việc ghi nơi sinh của bà Linh trên các giấy tờ khác như Lý lịch nhân thân, Lý lịch tư pháp, Chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu, Bằng tốt nghiệp đại học, Văn bằng chứng chỉ đào tạo khác (nếu có)… được căn cứ theo địa danh đã xác định trên mục nơi sinh trong Giấy khai sinh.

Việc nhà trường căn cứ vào dấu của UBND cấp xã nơi đăng ký khai sinh thuộc tỉnh Sơn La để ghi nơi sinh của bà Linh trên Bằng tốt nghiệp Đại học là tỉnh Sơn La là không đúng. Trên Bằng tốt nghiệp đại học cấp cho bà Linh phải ghi nơi sinh của bà tại tỉnh Hà Sơn Bình cũ (nay thuộc thành phố Hà Nội) mới đúng.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng, Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.