(Chinhphu.vn) – Nhận được yêu cầu của các hộ dân xã Trung Chánh, huyện Vũng Liêm liên quan đến việc điều chỉnh dự án đường tỉnh 907 ảnh hưởng đến đất đai và quyền lợi người dân, UBND tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức họp tiếp công dân để giải quyết vấn đề này.

Theo phản ánh của 41 hộ dân ấp Bà Đông, xã Trung Chánh, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, quy hoạch dự án đường tỉnh 907 (ĐT907) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2002, đi qua địa bàn 3 huyện: Trà Ôn, Vũng Liêm, Mang Thít. Tuy nhiên, khi dự án đi qua khu vực ấp Bà Đông, xã Trung Chánh, huyện Vũng Liêm thì bị điều chỉnh quy hoạch. Các hộ dân không đồng tình với việc điều chỉnh do ảnh hưởng đến đất của các hộ dân.

Đến nay phần dự án qua khu vực này vẫn chưa được triển khai, người dân không được trồng cây lâu năm, không được xây dựng nhà. Các hộ dân đã nhiều lần kiến nghị nhưng sự việc vẫn chưa được xem xét, giải quyết thỏa đáng.

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, các hộ dân gửi đơn đề nghị cơ quan có thẩm quyền có biện pháp giải quyết dứt điểm.

Về vấn đề này, UBND tỉnh Vĩnh Long có ý kiến như sau:

Nhận được yêu cầu của đại diện các hộ dân, ngày 11/4/2018, tại UBND xã Trung Chánh, huyện Vũng Liêm, ông Trần Văn Rón - Bí thư Tỉnh ủy cùng với ông Nguyễn Văn Quang - Chủ tịch UBND tỉnh, Lãnh đạo các sở, ngành chức năng có liên quan và chính quyền địa phương đã tổ chức buổi tiếp công dân để giải quyết một số nội dung vướng mắc khi triển khai điều chỉnh cục bộ hướng tuyến Dự án đường tỉnh 907, đoạn qua 2 xã: Trung Chánh và Tân Quới Trung, huyện Vũng Liêm.

Ngày 18/4/2018, UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Văn bản số 36/TB-UBND thông báo kết luận của Bí thư Tỉnh ủy về nội dung tiếp công dân nêu trên.

Thông báo nêu rõ, quá trình điều chỉnh cục bộ hướng tuyến Dự án tỉnh lộ 907 đoạn qua xã Trung Chánh và Tân Quới Trung, huyện Vũng Liêm có một số hạn chế:

- Trong công tác phối hợp để triển khai Dự án, UBND huyện Vũng Liêm và Sở Giao thông vận tải chưa tổ chức họp dân, công bố, công khai việc đỉều chỉnh hướng tuyến của Dự án tại 2 đoạn đường cũ, mà chỉ mời và công bố cho những hộ dân tại 2 đoạn đường điều chỉnh mới.

- Sở Giao thông vận tải chưa tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh quyết điều chỉnh, hủy bỏ quy hoạch tại hai tuyến đường cũ.

- Sở Tài nguyên và Môi trường khi thực hiện Dự án VLAP, căn cứ theo quy hoạch cũ của đường tỉnh 907, thực hiện đo đạc theo quy hoạch, nhưng chưa thu hồi đất (trừ các phần đất của người dân bị ảnh hưởng bởi quy hoạch cũ).

Về hướng giải quyết trong thời gian tới, tại Thông báo 36/TB-UBND, Bí thư Tỉnh ủy giao Chủ tịch UBND huyện Vũng Liêm phối hợp với Giám đốc Sở Giao thông vận tải tổ chức công bố, công khai cho người dân trong vùng dự án về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch mạng lưới giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, theo Quyết định số 695/QĐ-UBND, ngày 10/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, bảo đảm đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Đối với hai đoạn tỉnh lộ 907 điều chỉnh mới thuộc xã Trung Chánh và xã Tân Quới Trung, huyện Vũng Liêm, triển khai thực hiện theo đúng thiết kế mặt đường 5,5m, phạm vi giải phóng mặt bằng trung bình 18m, theo đúng quy chuẩn thiết kế hiện hành của Nhà nước. Giao Giám đốc Sở Giao thông vận tải chỉ đạo triển khai Dự án theo kế hoạch đã đề ra.

- Đối với hai đoạn đường theo quy hoạch cũ thuộc xã Trung Chánh và xã Tân Quới Trung: Đoạn tại xã Tân Quới Trung đã được người dân đồng thuận, chấp thuận cho thực hiện theo đúng quy hoạch nông thôn mới và nắn lại một số điểm cong cho phù hợp, mặt đường 3,5m, phạm vi giải phóng mặt bằng trung bình 12m, giao Giám đốc Sở Giao thông vận tải triển khai thực hiện theo đúng quy định; riêng đoạn đường tại xã Trung Chánh, chưa được người dân đồng thuận; giao Chủ tịch UBND huyện Vũng Liêm phối hợp với Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Chủ tịch UBND xã Trung Chánh triển khai họp dân, khi người dân đồng thuận thì tiến hành trình tự, thủ tục thực hiện Dự án theo đúng quy định (mặt đường 3,5m, phạm vi giải phóng mặt bằng trung bình 12m).

- Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện đo đạc, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân tại hai tuyến theo quy hoạch cũ thuộc xã Trung Chánh và xã Tân Quới Trung (đối với phần đất đã trừ ra theo Dự án VLAP) trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành thông báo này.

- Giao Chủ tịch UBND huyện Vũng Liêm công bố, công khai cho người dân trong vùng dự án theo đúng quy định.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Điều chỉnh quy hoạch , dự án