(Chinhphu.vn) – Theo Luật Bảo vệ môi trường, thời điểm xem xét, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường là trước khi triển khai dự án.

Cơ quan ông Hồng Ngọc Tân có một dự án xây dựng công trình giao thông (triển khai trước ngày 1/7/2019) thuộc đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định tại Điều 18 Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ.

Điều 31 Luật Bảo vệ môi trường quy định: “Thời điểm đăng ký, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường trước khi triển khai dự án”. Ông Tân hỏi, trường hợp đăng ký, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường tại thời điểm sau khi dự án được phê duyệt và trước khi khởi công thi công công trình có phù hợp theo quy định không?

Về vấn đề này, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Đối với thời điểm đăng ký, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường, theo quy định tại Điều 31, Luật bảo vệ môi trường 2014 có quy định thời điểm xem xét, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường là trước khi triển khai dự án mà không có quy định so sánh với thời điểm phê duyệt dự án. Do vậy, chủ dự án chỉ cần đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường trước khi triển khai hoạt động.

Chinhphu.vn

Từ khóa: bảo vệ môi trường , kế hoạch , dự án