(Chinhphu.vn) – Hiện nay UBND huyện nơi bà Vũ Thị Thùy Dung công tác đang xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp. Theo hướng dẫn tại Thông tư 14/2012/TT-BNV phải xếp hạng cho các vị trí việc làm, tuy nhiên hiện nay các vị trí viên chức như kế toán, thủ quỹ, văn thư chưa được xếp hạng chức danh nghề nghiệp.

Bà Dung hỏi, khi xây dựng Đề án vị trí việc làm, bà xếp hạng các chức danh nghề nghiệp trên như thế nào?

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 sửa đổi một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV và Thông tư số 13/2010/TT-BNV thì viên chức làm ở các bộ phận hành chính, tổng hợp, tổ chức cán bộ, quản trị, văn phòng, kế hoạch, tài chính và các bộ phận không trực tiếp thực hiện chuyên môn nghiệp vụ theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập được áp dụng quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của các ngạch công chức chuyên ngành hành chính.

Theo đó, khi xây dựng vị trí việc làm đối với viên chức làm ở các bộ phận nêu trên được áp dụng quy định của ngạch công chức chuyên ngành hành chính để thực hiện.

Chinhphu.vn

Từ khóa: vị trí việc làm , văn thư , thủ quỹ