(Chinhphu.vn) - Theo phản ánh của ông Hoàng Văn Đức, Nghị định số 10/2020/NĐ-CP và Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT quy định việc lắp camera giám sát trên xe kinh doanh vận tải trước ngày 1/7/2021. Ông Đức hỏi, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vẫn chưa có trung tâm thu thập và truyền dẫn dữ liệu, vậy có nên bắt buộc xe kinh doanh vận tải phải lắp camera giám sát vào thời điểm này hay không?

Hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, hoạt động kinh doanh vận tải khó khăn, ông Đức kiến nghị cơ quan chức năng xem xét và có quyết định phù hợp.

Về vấn đề này, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải trả lời như sau:

Triển khai quy định của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/1/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã ban hành giao thức truyền dữ liệu hình ảnh từ camera lắp trên xe ô tô kinh doanh vận tải về máy chủ của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại Quyết định số 2480/QĐ-TCĐBVN ngày 24/5/2021.

Nhằm hỗ trợ các đơn vị kinh doanh vận tải chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, ngày 10/6/2021 Tổng cục Đường bộ Việt Nam có Văn bản số 3801/TCĐBVN-VT về việc đề xuất một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Trong đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề xuất Bộ Giao thông vận tải báo cáo Chính phủ cho phép chưa thực hiện việc xử lý vi phạm hành chính đối với quy định lắp đặt camera trên phương tiện kinh doanh vận tải hành khách theo quy định của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Tiếp đó, ngày 14/6/2021, Bộ Giao thông vận tải có Văn bản số 5521/BGTVT-VT về việc đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện quy định lắp camera trên phương tiện của đơn vị kinh doanh vận tải do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Chinhphu.vn