(Chinhphu.vn) – Bà Đoàn Thị Kim Lệ Thi (TPHCM) là giáo viên môn Tin học tại trường tiểu học. Thời điểm bà vào ngành (năm 2010), xét bằng cấp là Trung cấp Công nghệ thông tin chính quy nên hồ sơ của bà hợp lệ. Bà được hưởng lương hệ số 1,86; mã số 15.114.

Trước và trong quá trình công tác, bà Thi đã tham gia học lớp Đại học Công nghệ thông tin của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 2014, bà nhận bằng tốt nghiệp và bổ sung hồ sơ cá nhân nhưng vẫn không được chuyển sang mã ngạch cao đẳng hay đại học. Năm 2017, bà đã có bằng chuyên ngành giáo dục tiểu học nhưng chức danh nghề nghiệp của bà vẫn là mã 15.114.

Khi có văn bản mới, thực hiện chuyển đổi mã số 15.114 thì bà vẫn giữ hạng IV, dù hồ sơ bằng cấp đầy đủ, hợp lệ. Qua tìm hiểu quy định mới, bà Thi thấy mình đủ điều kiện giữ chức danh nghề nghiệp hạng III. Bà Thi hỏi, bà được chuyển đổi từ giáo viên tiểu học mã số 15.114 sang giáo viên tiểu học hạng IV có đúng không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Khoản 3 Điều 8 Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập (đã hết hiệu lực kể từ ngày 20/3/2021) quy định: “Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng IV (mã số V.07.03.09) đối với viên chức hiện đang giữ ngạch giáo viên tiểu học (mã số 15.114)”.

Do đó, khi triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV thì bà Thi được bổ nhiệm từ ngạch giáo viên tiểu học, mã số 15.114 sang chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng IV (mã số V.07.03.09) là đúng quy định.

Chinhphu.vn

Từ khóa: giáo viên , chức danh nghề nghiệp , tiểu học