(Chinhphu.vn) –  Ông Hà Quốc Hoàn là công nhân viên quốc phòng, được tuyển dụng vào làm giáo viên trường Trung cấp nghề số 11 (Vĩnh Phúc) từ tháng 12/2013. Đến tháng 12/2019, trường giải thể, ông bị điều động lên tỉnh Điện Biên. Ông Hoàn đã xin thôi việc và được giải quyết cho thôi việc tháng 12/2019.

Ông Hoàn hỏi, ông có được hưởng trợ cấp thôi việc theo quy định tại Luật Quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng không?

Về vấn đề này, Bộ Quốc phòng trả lời như sau:

Ông Hà Quốc Hoàn là công nhân viên quốc phòng, xin thôi việc do đơn vị giải thể, do vậy ông được giải quyết chế độ, chính sách đối với công nhân viên và viên chức quốc phòng thôi việc theo quy định tại khoản 3 Điều 41 Luật Quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng.

Theo đó, công nhân và viên chức quốc phòng thôi việc:

- Được hưởng trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp luật;

- Khi thôi việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu hoặc chưa được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội hoặc nhận trợ cấp một lần từ quỹ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật;

- Được hưởng chế độ, chính sách quy định tại điểm c khoản 1 Điều 41 (Được chính quyền địa phương nơi cư trú tạo điều kiện ổn định cuộc sống; trường hợp chưa có nhà ở thì được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật.);

- Công nhân và viên chức quốc phòng thôi việc còn trong độ tuổi lao động được ưu tiên cộng điểm trong thi tuyển công chức, viên chức.

Chinhphu.vn

Từ khóa: thôi việc , giải thế , trợ cấp