Trang chủ » Chuyên đề » Văn hóa soi đường cho quốc dân đi

Kỳ vọng sự đổi mới từ Hội nghị Văn hóa Toàn quốc

13:05, 23/11/2021

Trước thềm Hội nghị Văn hóa Toàn quốc sắp diễn ra, các văn nghệ sĩ, nhà quản lý về văn hóa nghệ thuật đã chia sẻ và bày tỏ tâm tư và kỳ vọng rằng “Hội nghị Diên...

Hội nghị văn hoá toàn quốc: Mang tính thời sự, nhiều kỳ vọng từ xã hội

08:41, 22/11/2021

Hội nghị văn hoá toàn quốc sắp diễn ra đang là sự kiện thu hút sự quan tâm, chú ý của toàn xã hội. Điều đó nói lên tính thời sự, tầm quan trọng của vấn đề xây...

Sức mạnh của văn hóa tạo động lực cho các lĩnh vực khác phát triển

10:12, 21/11/2021

Coi phát triển văn hóa và con người Việt Nam là mục tiêu, mục đích của sự phát triển bền vững xã hội. Khi chúng ta tạo động lực, có niềm tin và truyền cảm hứng từ sự...

Quan trọng nhất là xây dựng văn hóa con người

07:23, 21/11/2021

“Xây dựng văn hóa con người, xây dựng văn hóa để làm mẫu, làm hình, làm gương cho cả xã hội thì dứt khoát đất nước ta sẽ phát triển. Tôi luôn có niềm tin như vậy”, ông...

Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chỉ dẫn để xây dựng và phát triển nền văn hóa mới

10:50, 19/11/2021

Năm 1923, nhà báo Xô viết Osip Mandelstam nhận xét: “Từ Nguyễn Ái Quốc toả ra một thứ văn hoá, không phải văn hoá châu Âu mà có lẽ là một nền văn hoá của tương lai”. Gần...

Phải có nội lực về văn hóa đủ mạnh, đủ tự tin để hội nhập với bên ngoài

08:07, 19/11/2021

Để tăng cường sức đề kháng trong quá trình hội nhập và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, không có gì khác là tăng cường sức mạnh nội sinh; phải có nội lực về văn hóa...

Khai mạc Triển lãm ‘Văn hóa soi đường cho quốc dân đi’

19:28, 16/11/2021

Hơn 320 hình ảnh, 123 tài liệu, hiện vật quý được thể hiện qua 6 chuyên đề theo dòng chảy của văn hóa Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại được trưng bày tại Triển lãm “Văn...