• An Giang
 • Bình Dương
 • Bình Phước
 • Bình Thuận
 • Bình Định
 • Bạc Liêu
 • Bắc Giang
 • Bắc Kạn
 • Bắc Ninh
 • Bến Tre
 • Cao Bằng
 • Cà Mau
 • Cần Thơ
 • Điện Biên
 • Đà Nẵng
 • Đà Lạt
 • Đắk Lắk
 • Đắk Nông
 • Đồng Nai
 • Đồng Tháp
 • Gia Lai
 • Hà Nội
 • Hồ Chí Minh
 • Hà Giang
 • Hà Nam
 • Hà Tây
 • Hà Tĩnh
 • Hòa Bình
 • Hưng Yên
 • Hải Dương
 • Hải Phòng
 • Hậu Giang
 • Khánh Hòa
 • Kiên Giang
 • Kon Tum
 • Lai Châu
 • Long An
 • Lào Cai
 • Lâm Đồng
 • Lạng Sơn
 • Nam Định
 • Nghệ An
 • Ninh Bình
 • Ninh Thuận
 • Phú Thọ
 • Phú Yên
 • Quảng Bình
 • Quảng Nam
 • Quảng Ngãi
 • Quảng Ninh
 • Quảng Trị
 • Sóc Trăng
 • Sơn La
 • Thanh Hóa
 • Thái Bình
 • Thái Nguyên
 • Thừa Thiên Huế
 • Tiền Giang
 • Trà Vinh
 • Tuyên Quang
 • Tây Ninh
 • Vĩnh Long
 • Vĩnh Phúc
 • Vũng Tàu
 • Yên Bái

Chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày 10/5

(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa có Thông cáo báo chí chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày 10/5.

11/05/2022 09:17
Chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày 10/5 - Ảnh 1.

Xem xét điều chỉnh biện pháp phòng, chống dịch 5K cho phù hợp với tình hình thực tế và kinh nghiệm quốc tế về phòng, chống dịch COVID-19.

 Xem xét điều chỉnh biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 9/5/2022, Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản số 2881/VPCP-KGVX gửi Bộ Y tế về việc thông tin, báo chí và dư luận liên quan.

Cụ thể, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Văn phòng Chính phủ chuyển Báo cáo số 386/2022/TTĐT ngày 6/5/2022 của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đến Bộ Y tế để nghiên cứu xử lý, trong đó lưu ý: Xem xét điều chỉnh biện pháp phòng, chống dịch 5K cho phù hợp với tình hình thực tế và kinh nghiệm quốc tế về phòng, chống dịch COVID-19; tăng cường công tác thanh tra, kiểm soát tình trạng thuốc giả trên thị trường.

Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 139/TB-VPCP ngày 10/5/2022 kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025 đã được giao tại Nghị quyết số 24/2021/QH15 và Nghị quyết số 25/2021/QH15 của Quốc hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương lưu ý các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương, các bộ, ngành, địa phương cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Quán triệt, đẩy mạnh thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, đặc biệt là Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030; nâng cao hơn nữa nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và cả hệ thống chính trị, nhất là vai trò của người đứng đầu trong xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Tăng cường tập huấn, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ và người dân về nội dung, yêu cầu và những định hướng trong tổ chức thực hiện từng chương trình mục tiêu quốc gia.

Về hoàn thiện các cơ chế, chính sách và văn bản hướng dẫn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành Trung ương có liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành các văn bản theo đúng quy định.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt các chương trình chuyên đề hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong tháng 5 năm 2022 với mục tiêu, nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể, không chồng chéo với các chương trình, dự án khác, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật về đầu tư công, ngân sách nhà nước và các quy định của pháp luật có liên quan.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính khẩn trương ban hành kế hoạch, hướng dẫn chỉ  đạo các địa phương lồng ghép các nguồn vốn ngân sách Trung ương được giao của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới đã  được giao theo các quy định của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trên địa bàn các xã, huyện khó khăn.

Các bộ, cơ quan Trung ương theo thẩm quyền được phân công chủ trì dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc từng chương trình mục tiêu quốc gia cần khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện trong tháng 5 năm 2022, bảo đảm theo đúng quy định về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, quản lý đầu tư công, quản lý ngân sách nhà nước và các quy định có liên quan.

Khẩn trương ban hành Kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia của địa phương

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần chủ động hơn nữa trong công tác cụ thể hóa các cơ chế, chính sách về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững đã được ban hành; khẩn trương xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 của địa phương; chủ động nghiên cứu, ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và các quy định của pháp luật hiện hành; rà soát, trình cấp có thẩm quyền quyết định hoặc ban hành, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền các văn bản để tổ chức triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên phạm vi địa bàn quản lý.

Về phân bổ và huy động nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc hoàn thiện thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định giao kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 cho bộ, ngành Trung ương, địa phương để thực hiện, ngay sau khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua.

Các bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp để  ưu tiên bố trí đủ nguồn vốn ngân sách nhà nước các cấp, huy động tối đa các nguồn lực hợp pháp hỗ trợ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là các nguồn vốn xã hội hóa của các doanh nghiệp và nguồn vốn đóng góp tự nguyện của người dân.

Về kiện toàn bộ máy cơ quan tham mưu, giúp việc cho Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia ở các cấp, căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành và điều kiện thực tế, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động nghiên cứu, kiện toàn Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương, bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động truyền thông và công tác quản lý, điều hành tổ chức thực hiện để chủ động triển khai có hiệu quả, bảo đảm tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 dự báo sẽ còn diễn biến phức tạp, khó lường.

Các bộ, cơ quan Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt tới các cấp, các ngành, hệ thống chính trị và nhân dân cùng tham gia hưởng ứng tích cực, triển khai có hiệu quả Phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" và Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021-2025; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong tổ chức các phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025; cần phải được triển khai sâu rộng từ Trung ương đến cấp cơ sở, với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với thực tiễn ở địa phương; phát huy được sáng tạo của các tầng lớp nhân dân; tạo sự đồng thuận của toàn xã hội, gắn phong trào thi đua với tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và các phong trào thi đua khác trên địa bàn cả nước.

Huyện Phù Cát (Bình Định) đạt chuẩn nông thôn mới

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 568/QĐ-TTg ngày 10/5/2022 công nhận huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Phó Thủ tướng giao Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo huyện Phù Cát tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Trình tự, thủ tục và thẩm quyền 12/2022/QĐ-TTg cấp Thư phản đối, không phản đối hoạt động khu vực tư nhân của tổ chức tài chính quốc tế

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 04/2019/NĐ-CP ngày 9/5/2022 quy định về trình tự, thủ tục và thẩm quyền cấp Thư phản đối, không phản đối hoạt động khu vực tư nhân tại Việt Nam của các tổ chức tài chính quốc tế.

Nguyên tắc cấp Thư phản đối, không phản đối

Hoạt động khu vực tư nhân là các hoạt động tài trợ, cho vay, góp vốn, tài trợ thương mại, bảo lãnh, hỗ trợ kỹ thuật và các hoạt động khác không trái với quy định pháp luật trong nước do các tổ chức tài chính quốc tế thực hiện có liên quan đến khu vực tư nhân, không có bảo lãnh Chính phủ của Việt Nam.

Quyết định nêu rõ, thư phản đối, không phản đối được cấp trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật và các chủ trương, chính sách, quyết định, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam theo từng thời kỳ.

Thư phản đối, không phản đối chỉ thể hiện sự phản đối hoặc không phản đối của Việt Nam đối với từng hoạt động khu vực tư nhân của các tổ chức tài chính quốc tế vào Việt Nam tại thời điểm cấp Thư phản đối, không phản đối.

Thư không phản đối không phải là giấy phép, văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư hay hàm ý bảo trợ của Việt Nam cho hoạt động khu vực tư nhân của các tổ chức tài chính quốc tế. Việc không phản đối không làm phát sinh bất kỳ trách nhiệm và nghĩa vụ nào của Nhà nước hoặc cơ quan nhà nước của Việt Nam theo pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam.

Hoạt động của các tổ chức tài chính quốc tế và các bên liên quan khác tại Việt Nam sau khi được cấp Thư không phản đối phải bảo đảm tuân thủ các cam kết quốc tế, các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam và thỏa thuận giữa các bên liên quan.

Trình tự, thủ tục cấp Thư phản đối, không phản đối

Quyết định quy định cơ quan chủ trì tiếp nhận, tổng hợp và đánh giá đề nghị cấp ý kiến không phản đối của các tổ chức tài chính quốc tế theo quy định tại Quyết định này.

Trường hợp hồ sơ nhận được đáp ứng các yêu cầu theo quy định, cơ quan chủ trì lấy ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, cơ quan có liên quan đến lĩnh vực đề cập tại đề nghị cấp ý kiến không phản đối bằng văn bản trong vòng 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị.

Các bộ, cơ quan liên quan cho ý kiến bằng văn bản đối với đề nghị cấp ý kiến không phản đối theo đề nghị của cơ quan chủ trì trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan chủ trì gửi văn bản đề nghị.

Trong trường hợp hồ sơ nhận được chưa đáp ứng các yêu cầu theo quy định, cơ quan chủ trì  đề nghị tổ chức tài chính quốc tế bổ sung thông tin. Các tổ chức tài chính quốc tế có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin, tài liệu theo đề nghị của cơ quan chủ trì. Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ theo Danh mục thông tin quy định, cơ quan chủ trì xử lý đề nghị cấp ý kiến không phản đối theo quy trình quy định.

Trên cơ sở ý kiến của các bộ, cơ quan liên quan, cơ quan chủ trì thực hiện theo trình tự như sau:

1- Cơ quan chủ trì quyết định việc ký và cấp Thư phản đối, không phản đối trên cơ sở cân nhắc ý kiến của các bộ, cơ quan liên quan;

2- Cơ quan chủ trì báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc giao cơ quan chủ trì ký và cấp Thư phản đối, không phản đối trong trường hợp có ý kiến phản đối của các bộ, cơ quan liên quan hoặc đề nghị cấp ý kiến không phản đối của các tổ chức tài chính quốc tế có các yếu tố không phù hợp với các nguyên tắc quy định trên.

Tháo gỡ bất cập trong quản lý ô tô công

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương tổ chức xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.

Phó Thủ tướng yêu cầu dự thảo trên phải trình Chính phủ trong tháng 10/2022 theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; trong đó, cần bảo đảm lấy đủ ý kiến các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của Nghị định; các giải pháp chính sách tại dự thảo Nghị định cần xử lý, tháo gỡ dứt điểm các tồn tại, hạn chế, bất cập; không để tiếp tục phát sinh vướng mắc, bất cập trong quản lý tài sản công là xe ô tô tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp nhà nước; bảo đảm chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ô tô công, nâng cao hiệu quả sử dụng xe ô tô công, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tăng cường tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của các bộ, địa phương gắn với công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ của các cơ quan quản lý nhà nước./.