• An Giang
 • Bình Dương
 • Bình Phước
 • Bình Thuận
 • Bình Định
 • Bạc Liêu
 • Bắc Giang
 • Bắc Kạn
 • Bắc Ninh
 • Bến Tre
 • Cao Bằng
 • Cà Mau
 • Cần Thơ
 • Điện Biên
 • Đà Nẵng
 • Đà Lạt
 • Đắk Lắk
 • Đắk Nông
 • Đồng Nai
 • Đồng Tháp
 • Gia Lai
 • Hà Nội
 • Hồ Chí Minh
 • Hà Giang
 • Hà Nam
 • Hà Tây
 • Hà Tĩnh
 • Hòa Bình
 • Hưng Yên
 • Hải Dương
 • Hải Phòng
 • Hậu Giang
 • Khánh Hòa
 • Kiên Giang
 • Kon Tum
 • Lai Châu
 • Long An
 • Lào Cai
 • Lâm Đồng
 • Lạng Sơn
 • Nam Định
 • Nghệ An
 • Ninh Bình
 • Ninh Thuận
 • Phú Thọ
 • Phú Yên
 • Quảng Bình
 • Quảng Nam
 • Quảng Ngãi
 • Quảng Ninh
 • Quảng Trị
 • Sóc Trăng
 • Sơn La
 • Thanh Hóa
 • Thái Bình
 • Thái Nguyên
 • Thừa Thiên Huế
 • Tiền Giang
 • Trà Vinh
 • Tuyên Quang
 • Tây Ninh
 • Vĩnh Long
 • Vĩnh Phúc
 • Vũng Tàu
 • Yên Bái

Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy trong tình hình mới

(Chinhphu.vn) - Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Chỉ thị số 04/CT-BCA gửi Công an các đơn vị, địa phương, các Học viện, Trường Công an nhân dân (CAND) về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới.

21/05/2018 18:42

Nhằm phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế trong thực hiện phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2013 - 2018; đảm bảo mục tiêu, yêu cầu xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Công an các đơn vị, địa phương học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy phải là nội dung cốt lõi, có ý nghĩa quyết định đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND, là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, Công an các đơn vị, địa phương và mỗi đảng viên, CBCS, công nhân viên, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trong CAND.

Đồng thời, đưa nội dung học tập, thực hiện, “tự soi, tự sửa” theo Sáu điều Bác Hồ dạy vào nghị quyết, nội dung sinh hoạt thường xuyên, chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” của các cấp ủy, tổ chức đảng và từng đảng viên, CBCS.

Cụ thể hóa Sáu điều Bác Hồ dạy CAND thành chuẩn mực đạo đức

Công an các đơn vị, địa phương chủ động nghiên cứu, cụ thể hóa Sáu điều Bác Hồ dạy CAND thành chuẩn mực đạo đức, phù hợp với từng lực lượng, đối tượng, nhiệm vụ công tác và tổ chức thực hiện nghiêm túc ở tất cả các cấp Công an.

Học viện Chính trị CAND chủ trì, phối hợp với Cục Công tác chính trị và các đơn vị chức năng của Bộ tổ chức nghiên cứu, biên soạn giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND, cốt lõi là Sáu điều Bác Hồ dạy về “Tư cách người Công an cách mệnh” phục vụ giảng dạy, học tập trong các Trường CAND.

Bên cạnh đó, chủ động tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phong trào, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, nhân dân tăng cường phối hợp, giúp đỡ, giám sát, đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, tinh thần trách nhiệm, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, tư thế, lễ tiết, tác phong của CBCS Công an, nhất là đối với các đơn vị thường xuyên tiếp xúc, giải quyết các công việc với tổ chức và nhân dân.

Các cơ quan tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương và việc thực hiện nghiêm túc các quy định, quy trình công tác, nhất là công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bố trí cán bộ; có cơ chế khích lệ, bảo vệ CBCS có tinh thần trách nhiệm, dũng cảm tố giác các hành vi sai phạm nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm khắc, triệt để các trường hợp vi phạm pháp luật, kỷ luật, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” hoặc bị mua chuộc, lôi kéo bởi các phần tử xấu, “lợi ích nhóm”… không để phát sinh những vi phạm nghiêm trọng, kéo dài.

Đề xuất khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Các lực lượng thực hiện nghiêm túc công tác sơ kết, tổng kết; chú trọng phát hiện, đề xuất khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy. Kết quả học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy là một trong những căn cứ đánh giá, phân loại, bình xét thi đua định kỳ của các tập thể, cá nhân.

Cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương, trực tiếp là đồng chí Bí thư cấp ủy, thủ trưởng đơn vị hoặc đồng chí lãnh đạo phụ trách công tác xây dựng lực lượng tổ chức quán triệt Chỉ thị này đến tất cả đảng viên, CBCS, công nhân viên; lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch thực hiện, thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện tại đơn vị. Hằng năm, vào dịp kỷ niệm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu Sáu điều dạy CAND (11/3), Công an các đơn vị, địa phương tiến hành sơ kết, xét khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ (Qua Cục Công tác chính trị). Bộ Công an tiến hành tổng kết phong trào 5 năm một lần vào dịp kỷ niệm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5).