• An Giang
 • Bình Dương
 • Bình Phước
 • Bình Thuận
 • Bình Định
 • Bạc Liêu
 • Bắc Giang
 • Bắc Kạn
 • Bắc Ninh
 • Bến Tre
 • Cao Bằng
 • Cà Mau
 • Cần Thơ
 • Điện Biên
 • Đà Nẵng
 • Đà Lạt
 • Đắk Lắk
 • Đắk Nông
 • Đồng Nai
 • Đồng Tháp
 • Gia Lai
 • Hà Nội
 • Hồ Chí Minh
 • Hà Giang
 • Hà Nam
 • Hà Tây
 • Hà Tĩnh
 • Hòa Bình
 • Hưng Yên
 • Hải Dương
 • Hải Phòng
 • Hậu Giang
 • Khánh Hòa
 • Kiên Giang
 • Kon Tum
 • Lai Châu
 • Long An
 • Lào Cai
 • Lâm Đồng
 • Lạng Sơn
 • Nam Định
 • Nghệ An
 • Ninh Bình
 • Ninh Thuận
 • Phú Thọ
 • Phú Yên
 • Quảng Bình
 • Quảng Nam
 • Quảng Ngãi
 • Quảng Ninh
 • Quảng Trị
 • Sóc Trăng
 • Sơn La
 • Thanh Hóa
 • Thái Bình
 • Thái Nguyên
 • Thừa Thiên Huế
 • Tiền Giang
 • Trà Vinh
 • Tuyên Quang
 • Tây Ninh
 • Vĩnh Long
 • Vĩnh Phúc
 • Vũng Tàu
 • Yên Bái

Đảng phải vừa có đức, vừa có tài, vừa “hiền”, vừa “minh”

(Chinhphu.vn) - Đã tròn 45 năm Bác Hồ kính yêu về cõi vĩnh hằng, nhưng tư tưởng của Người về vai trò Đảng vẫn còn nguyên giá trị và có ý nghĩa thời sự sâu sắc. Luận điểm “Đảng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân” , không chỉ chứng tỏ tư duy đặc sắc của Bác Hồ về một Đảng Cộng sản cầm quyền kiểu mới, mà còn thể hiện chiều sâu nhân văn của một nhà tư tưởng vĩ đại.

22/08/2014 10:39

Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta một bản di chúc lịch sử. Ảnh tư liệu

Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta một bản di chúc lịch sử. Trong các nội dung của Di chúc, phần nói về Đảng được Bác đặt lên vị trí hàng đầu và nhấn mạnh: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Luận điểm “Đảng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân” không chỉ chứng tỏ tư duy đặc sắc của Bác Hồ về một Đảng Cộng sản cầm quyền kiểu mới, mà còn thể hiện chiều sâu nhân văn của một nhà tư tưởng vĩ đại.

Về vai trò Đảng là người lãnh đạo

Từ ngày thành lập Đảng đến nay, lịch sử dân tộc ta đã kiểm nghiệm: Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng chính trị duy nhất có đủ khả năng đảm đương lãnh đạo cách mạng Việt Nam tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà ra đời; 30 năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược hoàn toàn thắng lợi cùng với những thành tựu to lớn của gần 30 năm đổi mới vừa là minh chứng thực tiễn sinh động, vừa là cơ sở, lý do khẳng định vai trò lịch sử của Đảng ta đối với cách mạng Việt Nam.

Đảng lãnh đạo xã hội không chỉ bằng cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về chính sách và chủ trương; bằng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động, tổ chức và kiểm tra; mà phần cốt yếu là thông qua đội ngũ tiền phong của mình là những cán bộ, đảng viên tiêu biểu về ý chí, bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất và năng lực.

Đảng là “Người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”

Đảng ta là đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc như lời Bác Hồ từng chỉ ra: “Đảng ta vĩ đại, vì ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc, Đảng ta không có lợi ích gì khác”.

Dù ở đâu, làm gì, Đảng ta cũng được nhân dân che chở, đùm bọc, giúp đỡ, ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần, thậm chí hy sinh cả tính mạng để bảo vệ cơ sở cách mạng và giữ gìn bí mật của Đảng.

Không phụ lòng tin của nhân dân, Đảng ta luôn giữ vững ý chí chiến đấu, lập trường kiên định, bản lĩnh chính trị và khí phách của những người cộng sản để chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua phong ba bão tố.

Ra đời và trưởng thành trong phong trào giải phóng dân tộc, Đảng ta thấm nhuần sâu sắc ý nghĩa, giá trị của nền độc lập, tự do, thống nhất của đất nước và hạnh phúc của nhân dân.

Đảng thường xuyên quan tâm chăm lo từ việc lớn là “làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng” đến việc nhỏ như lo “tương, cà, mắm, muối” cho mỗi người dân; xứng đáng với tư cách một Đảng cách mạng chân chính, một Đảng của dân, vì dân.

Cần giải quyết tốt mối quan hệ “hai trong một”

Mối quan hệ giữa “Đảng là người lãnh đạo” và “là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân” là mối quan hệ mật thiết hữu cơ, thiếu một trong hai yếu tố đó, Đảng không còn lý do để tồn tại.

Nâng cao phẩm chất, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng không chỉ để thực hiện tốt chức năng, vai trò “người lãnh đạo”, mà chính là để làm tròn bổn phận cao cả của “người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Là người đầy tớ thì phải có những phẩm chất trung thành, tận tụy, trung thực, cần kiệm, liêm chính, lo trước thiên hạ, vui sau mọi người.

Là người lãnh đạo, cần phải có trí tuệ, trình độ, năng lực, sáng suốt hơn người, nhìn xa trông rộng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Do đó, để xứng đáng với sứ mệnh của mình, Đảng phải vừa có đức, vừa có tài, vừa hiền, vừa minh.

Đảng lãnh đạo nhân dân thực hiện mục tiêu, lý tưởng đã đề ra; nhưng mặt khác, Đảng là một bộ phận cấu thành hệ thống chính trị. Để Đảng không đi chệch hướng, nhất thiết phải phục tùng sự giám sát của nhân dân.

Nhân dân chỉ tin và làm theo những gì Đảng đúng và Đảng phải thực sự quan tâm chăm lo lợi ích thiết thực và chính đáng của nhân dân.

Tuy nhiên, thực tế công tác xây dựng Đảng trong những năm qua cho thấy, không phải lúc nào, ở đâu, chúng ta cũng làm đến nơi đến chốn lời di huấn của Bác Hồ : “Đảng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Những yếu kém, khuyết điểm còn tồn tại trong công tác xây dựng Đảng, trong đội ngũ cán bộ, đảng viên được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng” cho thấy đã và đang xuất hiện một bộ phận đảng viên, cán bộ có chức quyền thiên về mặt “lãnh đạo”, ít hoặc chưa làm tròn trách nhiệm, nghĩa vụ “là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Chúng ta cũng phê phán những cán bộ, đảng viên làm “đầy tớ” nhân dân theo kiểu “tát nước theo mưa”, theo đuôi quần chúng mà không có bản lĩnh quyết đoán, cương nghị, dám nghĩ dám làm.

Đã tròn 45 năm Bác Hồ kính yêu về cõi vĩnh hằng, nhưng tư tưởng của Người về vai trò Đảng vẫn còn nguyên giá trị và có ý nghĩa thời sự sâu sắc.

Thực tiễn lịch sử đã chứng minh, chỉ khi nào Đảng làm tốt vai trò lãnh đạo và phục vụ tận tụy nhân dân thì lúc đó Đảng luôn luôn được nhân dân tin cậy, yêu mến và thủy chung son sắt với Đảng. Ở đâu, bao giờ đội ngũ đảng viên, cán bộ cũng tiền phong, gương mẫu về mọi mặt, hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao, làm tròn bổn phận người “công bộc” của nhân dân thì ở đó và lúc ấy tổ chức đảng trong sạch vững mạnh và được quần chúng đùm bọc, chở che và bảo vệ.

Trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, để giữ  vững và tăng cường vai trò lãnh đạo, Đảng ta cần tiếp tục nâng cao ý chí, bản lĩnh, phẩm chất, trí tuệ, năng lực lãnh đạo và sức chiến  đấu, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân.

Lấy mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng hoà quyện vào niềm tin chân chính và sức mạnh vô địch của nhân dân để thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Làm được như vậy, nhất định Đảng ta “xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn trong Di chúc.

Nguyễn Văn Hải