• An Giang
 • Bình Dương
 • Bình Phước
 • Bình Thuận
 • Bình Định
 • Bạc Liêu
 • Bắc Giang
 • Bắc Kạn
 • Bắc Ninh
 • Bến Tre
 • Cao Bằng
 • Cà Mau
 • Cần Thơ
 • Điện Biên
 • Đà Nẵng
 • Đà Lạt
 • Đắk Lắk
 • Đắk Nông
 • Đồng Nai
 • Đồng Tháp
 • Gia Lai
 • Hà Nội
 • Hồ Chí Minh
 • Hà Giang
 • Hà Nam
 • Hà Tây
 • Hà Tĩnh
 • Hòa Bình
 • Hưng Yên
 • Hải Dương
 • Hải Phòng
 • Hậu Giang
 • Khánh Hòa
 • Kiên Giang
 • Kon Tum
 • Lai Châu
 • Long An
 • Lào Cai
 • Lâm Đồng
 • Lạng Sơn
 • Nam Định
 • Nghệ An
 • Ninh Bình
 • Ninh Thuận
 • Phú Thọ
 • Phú Yên
 • Quảng Bình
 • Quảng Nam
 • Quảng Ngãi
 • Quảng Ninh
 • Quảng Trị
 • Sóc Trăng
 • Sơn La
 • Thanh Hóa
 • Thái Bình
 • Thái Nguyên
 • Thừa Thiên Huế
 • Tiền Giang
 • Trà Vinh
 • Tuyên Quang
 • Tây Ninh
 • Vĩnh Long
 • Vĩnh Phúc
 • Vũng Tàu
 • Yên Bái

Đảng viên phải gương mẫu, tận tụy, hết lòng phụng sự Tổ quốc, nhân dân

(Chinhphu.vn) - Kết luận số 21-KL/TW và Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng là hai văn kiện rất quan trọng, triển khai thực hiện tốt, đạt hiệu quả cao sẽ góp phần xây dựng Đảng ta và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng được đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, tận tụy, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

09/12/2021 10:33

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã nhấn mạnh như trên tại Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt triển khai Kết luận và quy định của Trung ương về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng được tổ chức sáng nay (9/12), tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội.

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Hội nghị hôm nay rất quan trọng, nhằm quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến cho biết, căn cứ vào kế hoạch của Bộ Chính trị và một số kinh nghiệm bước đầu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ triển khai thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu. Thứ nhất là tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu rộng Kết luận, Quy định đến đội ngũ cán bộ, Đảng viên trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ Trung ương đến địa phương; bằng các hình thức phù hợp với thực tế, phối hợp với cấp ủy các cấp phổ biến tinh thần cơ bản của Kết luận số 21-KL/TW và Quy định số 37-QĐ/TW đến các tầng lớp nhân dân…

Thứ hai là xây dựng chương trình hành động và kế hoạch cụ thể nhằm thực hiện quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Trong đó, phối hợp với các cơ quan sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Quy định số 124-QĐ/TW ngày 2/2/2018 của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Căn cứ vào kết quả sơ kết, kiến nghị, đề xuất với Ban Bí thư, Bộ Chính trị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội có căn cứ thực hiện nhiệm vụ theo đúng Văn kiện Đại hội XIII của Đảng…

Trong năm 2022, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ trình Bộ Chính trị quy định về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở Trung ương và trình Ban Bí thư quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, huyện. Trên cơ sở đó tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sắp xếp sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn tới.

Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cấp ủy, tổ chức đảng đánh giá, tổng kết gần 20 năm thực hiện “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư”. Đồng thời đặt ra yêu cầu cán bộ đảng viên phải sinh hoạt, gắn với nhân dân ở khu dân cư, để tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân, trước hết ở nơi cư trú về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và tính tiền phong gương mẫu của người cán bộ, đảng viên.

Hoàn thiện Đề án “Thực hiện mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố” để trình Ban Bí thư vào cuối tháng 12/2021 nhằm phát huy hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt, thực chất hơn nữa phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Sơ kết, đánh giá kết quả hoạt động của các Hội đồng tư vấn, trên cơ sở đó bổ sung, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động một cách thực chất của các Hội đồng nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội. Phối hợp với Chủ tịch nước, Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp, bổ sung nội dung phù hợp với thực tế để thực hiện tốt hơn nữa quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước; nghiên cứu ban hành Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội trong xây dựng chính sách, pháp luật, đặc biệt là công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nhất là giám sát người đứng đầu các cơ quan nhà nước và đại biểu dân cử.

Đồng thời, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ phối hợp với các cấp ủy, tổ chức Đảng, yêu cầu mỗi cán bộ, Đảng viên phải nghiên cứu, nắm vững những điều đảng viên không được làm, gắn chặt với thực hiện tốt hơn nữa nguyên tắc tự phê bình, phê bình trong Đảng; góp ý chân tình, “lắng nghe nhau” để “tự soi, tự sửa, phòng ngừa vi phạm, khuyết điểm từ xa, từ khi mới manh nha”; không để xảy ra các vụ việc sai phạm nghiêm trọng trong cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ Trung ương đến cơ sở.

Thứ ba, cùng với việc triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục quán triệt sâu sắc, thấm nhuần và thực hiện thật tốt 5 nội dung chỉ đạo rất quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thực hiện tốt hơn nữa quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đồng thời động viên, khích lệ các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, trước mắt là Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết số 30/2021/QH15 của Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV và Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2021.

Diệp Anh –Nguyễn Hoàng