• An Giang
 • Bình Dương
 • Bình Phước
 • Bình Thuận
 • Bình Định
 • Bạc Liêu
 • Bắc Giang
 • Bắc Kạn
 • Bắc Ninh
 • Bến Tre
 • Cao Bằng
 • Cà Mau
 • Cần Thơ
 • Điện Biên
 • Đà Nẵng
 • Đà Lạt
 • Đắk Lắk
 • Đắk Nông
 • Đồng Nai
 • Đồng Tháp
 • Gia Lai
 • Hà Nội
 • Hồ Chí Minh
 • Hà Giang
 • Hà Nam
 • Hà Tây
 • Hà Tĩnh
 • Hòa Bình
 • Hưng Yên
 • Hải Dương
 • Hải Phòng
 • Hậu Giang
 • Khánh Hòa
 • Kiên Giang
 • Kon Tum
 • Lai Châu
 • Long An
 • Lào Cai
 • Lâm Đồng
 • Lạng Sơn
 • Nam Định
 • Nghệ An
 • Ninh Bình
 • Ninh Thuận
 • Phú Thọ
 • Phú Yên
 • Quảng Bình
 • Quảng Nam
 • Quảng Ngãi
 • Quảng Ninh
 • Quảng Trị
 • Sóc Trăng
 • Sơn La
 • Thanh Hóa
 • Thái Bình
 • Thái Nguyên
 • Thừa Thiên Huế
 • Tiền Giang
 • Trà Vinh
 • Tuyên Quang
 • Tây Ninh
 • Vĩnh Long
 • Vĩnh Phúc
 • Vũng Tàu
 • Yên Bái

Đề xuất 14 nhiệm vụ của Hội đồng quản lý trong tổ chức KH&CN công lập

(Chinhphu.vn) - Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong tổ chức khoa học và công nghệ (KH&CN) công lập (Hội đồng quản lý).

19/10/2022 17:39
Đề xuất 14 nhiệm vụ của Hội đồng quản lý trong tổ chức KH&CN công lập - Ảnh 1.

Hội đồng quản lý trong tổ chức KH&CN công lập có số lượng thành viên từ 05 đến 11 người

Theo dự thảo, Hội đồng quản lý là đại diện của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại tổ chức KH&CN công lập.

Hội đồng quản lý có 14 nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1- Quyết định mục tiêu, phương hướng hoạt động, chiến lược và kế hoạch phát triển trung hạn và hàng năm, định hướng hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và phát triển KH&CN, chủ trương đầu tư mở rộng hoạt động của tổ chức KH&CN công lập.

2- Thông qua quy chế tổ chức và hoạt động của tổ chức KH&CN công lập để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo Đề án tự chủ của tổ chức KH&CN công lập.

3- Quyết định chủ trương về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị trực thuộc tổ chức KH&CN công lập.

4- Quyết định chủ trương về xây dựng tổ chức bộ máy, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật viên chức, người lao động.

5- Quyết định về chủ trương và trình cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và chế độ chính sách đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu tổ KH&CN công lập; thuê đảm nhiệm chức danh lãnh đạo tổ chức KH&CN công lập đối với người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động KH&CN tại tổ chức KH&CN công lập theo quy định.

6- Quyết định chủ trương về đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp, kế hoạch số lượng người làm việc hàng năm, điều chỉnh số lượng người làm việc hàng năm của tổ chức KH&CN công lập trước khi người đứng đầu tổ chức KH&CN công lập quyết định phê duyệt theo thẩm quyền.

7- Quyết định theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định về tài chính, tài sản, xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, huy động nguồn lực cần thiết để phát triển hoạt động của đơn vị theo cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo quy định của pháp luật.

8- Thông qua kế hoạch tài chính, tài chính hàng năm, 3 năm, mức phí của các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ; các chỉ tiêu cơ bản trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và báo cáo quyết toán tài chính hằng năm của đơn vị sự nghiệp công lập.

9- Phê duyệt phương án vay vốn, huy động vốn để đầu tư mở rộng, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất hiện có, mua bổ sung trang thiết bị để nâng cao chất lượng, tăng quy mô hoạt động sự nghiệp, tổ chức hoạt động dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và hoàn trả vốn theo quy định.

10- Thông qua đề án liên doanh, liên kết của tổ chức KH&CN công lập trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

11- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản lý, chiến lược, kế hoạch hoạt động, việc thực hiện quy chế dân chủ của tổ chức KH&CN công lập theo quy định.

12- Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo cơ quan quản lý cấp trên về các hoạt động của tổ chức KH&CN công lập; kiến nghị với quản lý cấp trên những vấn đề liên quan đến hoạt động của đơn vị vượt quá thẩm quyền của Hội đồng quản lý.

13- Định kỳ hoặc đột xuất yêu cầu người đứng đầu tổ chức KH&CN công lập báo cáo về các hoạt động của đơn vị.

14- Quyết định các vấn đề quan trọng khác của tổ chức KH&CN công lập theo quy định của pháp luật và quy chế tổ chức và hoạt động của tổ chức KH&CN công lập.

Hội đồng quản lý có số lượng thành viên từ 05 đến 11 người, tổng số thành viên phải là số lẻ, gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch (nếu có) và các thành viên khác. Chế độ làm việc của Chủ tịch Hội đồng quản lý do cấp có thẩm quyền thành lập Hội đồng quản lý quyết định căn cứ vào yêu cầu thực tế và quy định của pháp luật, các thành viên khác của Hội đồng quản lý làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Bộ KH&CN đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo này trên Cổng TTĐT của Bộ.

Minh Hiển