• An Giang
 • Bình Dương
 • Bình Phước
 • Bình Thuận
 • Bình Định
 • Bạc Liêu
 • Bắc Giang
 • Bắc Kạn
 • Bắc Ninh
 • Bến Tre
 • Cao Bằng
 • Cà Mau
 • Cần Thơ
 • Điện Biên
 • Đà Nẵng
 • Đà Lạt
 • Đắk Lắk
 • Đắk Nông
 • Đồng Nai
 • Đồng Tháp
 • Gia Lai
 • Hà Nội
 • Hồ Chí Minh
 • Hà Giang
 • Hà Nam
 • Hà Tây
 • Hà Tĩnh
 • Hòa Bình
 • Hưng Yên
 • Hải Dương
 • Hải Phòng
 • Hậu Giang
 • Khánh Hòa
 • Kiên Giang
 • Kon Tum
 • Lai Châu
 • Long An
 • Lào Cai
 • Lâm Đồng
 • Lạng Sơn
 • Nam Định
 • Nghệ An
 • Ninh Bình
 • Ninh Thuận
 • Phú Thọ
 • Phú Yên
 • Quảng Bình
 • Quảng Nam
 • Quảng Ngãi
 • Quảng Ninh
 • Quảng Trị
 • Sóc Trăng
 • Sơn La
 • Thanh Hóa
 • Thái Bình
 • Thái Nguyên
 • Thừa Thiên Huế
 • Tiền Giang
 • Trà Vinh
 • Tuyên Quang
 • Tây Ninh
 • Vĩnh Long
 • Vĩnh Phúc
 • Vũng Tàu
 • Yên Bái

Đề xuất sửa đổi quy định về thanh niên

(Chinhphu.vn) – Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23/7/2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh niên.

04/08/2016 16:32

Ảnh minh họa

Bộ Nội vụ cho biết, trên cơ sở tổng kết Luật Thanh niên và thực tiễn triển khai thực hiện Nghị định số 120/2007/NĐ-CP của các Bộ, ngành và địa phương, Bộ Nội vụ thấy rằng có một số nội dung cần thiết phải nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 120/2007/NĐ-CP cho phù hợp.

Cụ thể, thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa X ngày 1/8/2007 về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước. Theo đó, một số Bộ, ngành được Chính phủ phân công trách nhiệm chủ trì hoặc phối hợp thực hiện Nghị định số 120/2007/NĐ-CP đã được sáp nhập hoặc giải thể, như: Ủy ban Thể dục Thể thao đã được sáp nhập vào Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch, giải thể Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em; vì vậy, cần thiết phải điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ của một số Bộ, ngành cho phù hợp với thực tiễn quản lý nhà nước hiện nay.

Hiện nay, Bộ Nội vụ được Chính phủ giao nhiệm vụ làm đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về thanh niên, nhưng trong Nghị định số 120/2007/NĐ-CP lại chưa quy định, do đó cần thiết phải sửa đổi, bổ sung làm rõ trách nhiệm của Bộ Nội vụ - cơ quan quản lý nhà nước về thanh niên; đồng thời xác định lại vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam - cơ quan tư vấn về công tác thanh niên của Thủ tướng Chính phủ để tránh chồng chéo và gây khó khăn cho địa phương, cơ sở trong việc kiểm tra thực hiện chính sách pháp luật đối với thanh niên hàng năm.

Tại Điều 20 Nghị định số 120/2007/NĐ-CP, Chính phủ đã phân công trách nhiệm cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong việc ban hành các văn bản thi hành Luật Thanh niên; tuy nhiên, Nghị định này chưa quy định rõ vai trò chủ trì của các Bộ, ngành mà chủ yếu là phối hợp nhiệm vụ với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, do đó trong thời gian qua, việc ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thanh niên và thực hiện Nghị định số 120/2007/NĐ-CP của Chính phủ còn chậm và chưa đầy đủ, gây khó khăn cho các địa phương khi tổ chức triển khai thực hiện. Vì vậy, cần thiết phải sửa đổi, bổ sung để xác định rõ trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong việc chủ trì ban hành hoặc đề xuất các cấp có thẩm quyền ban hành chính sách, pháp luật đối với thanh niên.

Bộ Nội vụ cũng cho biết, báo cáo tổng kết thi hành Luật Thanh niên và Nghị định số 120/2007/NĐ-CP của các địa phương đều cho thấy, trách nhiệm của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại Điều 21 Nghị định số 120/2007/NĐ-CP chưa rõ, chưa đúng với chức năng quản lý nhà nước về thanh niên tại địa phương. Vì vậy, cần thiết phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn quản lý nhà nước về thanh niên ở địa phương.

Chính sách, pháp luật đối với thanh niên có liên quan đến nhiệm vụ quản lý nhà nước của các Bộ, ngành và địa phương. Hiện nay, sự phối hợp giữa các Bộ, ngành và địa phương trong việc ban hành, tổ chức triển khai thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên chưa được chặt chẽ và chưa được quy định. Để bảo đảm việc ban hành, tổ chức triển khai thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên đạt hiệu quả đòi hỏi phải có sự tham gia tích cực và có trách nhiệm của các Bộ, ngành và địa phương. Vì vậy, cần thiết phải bổ sung quy định về cơ chế phối hợp trong xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên.

Bên cạnh đó, thi hành Hiến pháp năm 2013, nhiều văn bản quy phạm pháp luật được ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Hiến pháp. Do đó, cần nghiên cứu bổ sung, sửa đổi các quy định về trách nhiệm của Nhà nước bảo đảm thực hiện quyền và nghĩa vụ của thanh niên cho phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật.

Bộ Nội vụ đã đề xuất dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2007/NĐ-CP. Trong đó, Bộ đề xuất những nội dung chính sau: Sửa đổi quy định trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang Bộ; trách nhiệm của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp; cơ chế phối hợp trong việc xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên; trách nhiệm của Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Tuệ Văn