• An Giang
 • Bình Dương
 • Bình Phước
 • Bình Thuận
 • Bình Định
 • Bạc Liêu
 • Bắc Giang
 • Bắc Kạn
 • Bắc Ninh
 • Bến Tre
 • Cao Bằng
 • Cà Mau
 • Cần Thơ
 • Điện Biên
 • Đà Nẵng
 • Đà Lạt
 • Đắk Lắk
 • Đắk Nông
 • Đồng Nai
 • Đồng Tháp
 • Gia Lai
 • Hà Nội
 • Hồ Chí Minh
 • Hà Giang
 • Hà Nam
 • Hà Tây
 • Hà Tĩnh
 • Hòa Bình
 • Hưng Yên
 • Hải Dương
 • Hải Phòng
 • Hậu Giang
 • Khánh Hòa
 • Kiên Giang
 • Kon Tum
 • Lai Châu
 • Long An
 • Lào Cai
 • Lâm Đồng
 • Lạng Sơn
 • Nam Định
 • Nghệ An
 • Ninh Bình
 • Ninh Thuận
 • Phú Thọ
 • Phú Yên
 • Quảng Bình
 • Quảng Nam
 • Quảng Ngãi
 • Quảng Ninh
 • Quảng Trị
 • Sóc Trăng
 • Sơn La
 • Thanh Hóa
 • Thái Bình
 • Thái Nguyên
 • Thừa Thiên Huế
 • Tiền Giang
 • Trà Vinh
 • Tuyên Quang
 • Tây Ninh
 • Vĩnh Long
 • Vĩnh Phúc
 • Vũng Tàu
 • Yên Bái

Hòa Bình: Nâng cao công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

(Chinhphu.vn) - Về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, tỉnh Hòa Bình đã đề ra mục tiêu hằng năm, có từ 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ và 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

20/08/2022 09:11
Hòa Bình: Nâng cao công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị - Ảnh 1.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII đã đánh giá tình hình 5 năm (2015-2020), đồng thời đưa ra những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2025

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Nguyễn Văn Toàn, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, UBND tỉnh đã triển khai, quán triệt, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Marx- Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng, các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Ngoài ra, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi. Tiếp tục phát triển nhanh và bền vững đất nước; gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hoá là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên.

Bên cạnh đó, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy bản chất giai cấp công nhân của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, xây dựng Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Tỉnh Hòa Bình cũng chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định.

Hòa Bình: Nâng cao công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị - Ảnh 2.

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tỉnh đề ra mục tiêu hằng năm, có từ 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ và 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên - Ảnh minh họa

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII đã đánh giá tình hình 5 năm (2015-2020); đồng thời đưa ra những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong đó, về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đã đề ra mục tiêu hằng năm, có từ 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ và 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Hằng năm, có từ 80% chính quyền cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ và có từ 80% tổ chức cơ sở của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Từ mục tiêu và quan điểm đó, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo, định hướng các chi bộ, đảng bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, giao nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên cụ thể, nhất là nêu cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu.

Theo đó, tỉnh đã đạt được kết quả khả quan về xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị.

Cụ thể, đối với các sở, ban, ngành: Năm 2020, trong số 20 sở, ban, ngành thì có 18 đơn vị được đánh giá "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" và "Hoàn thành tốt nhiệm vụ", đạt tỉ lệ 90%; có 2 đơn vị "Hoàn thành nhiệm vụ", tỉ lệ 10%.

Năm 2021, trong số 19 sở, ban, ngành (giảm một sở so với năm 2020) thì có 17 đơn vị được đánh giá "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" và "Hoàn thành tốt nhiệm vụ", đạt tỉ lệ 89,5%; có 2 đơn vị "Hoàn thành nhiệm vụ", tỉ lệ 10,5%.

Đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh: Năm 2020, có 5/5 đơn vị được đánh giá "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" và "Hoàn thành tốt nhiệm vụ", đạt tỉ lệ 100%.

Năm 2021, có 5/5 đơn vị được đánh giá "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" và "Hoàn thành tốt nhiệm vụ", đạt tỉ lệ 100%.

Đối với UBND các huyện, thành phố: Năm 2020, có 10/10 đơn vị được đánh giá "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" và "Hoàn thành tốt nhiệm vụ", đạt tỉ lệ 100%.

Năm 2021, có 10/10 đơn vị được đánh giá "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" và "Hoàn thành tốt nhiệm vụ", đạt tỉ lệ 100%.

Đối với UBND các cấp, phường, thị trấn: Năm 2020, trong tổng số 151 đơn vị, có 132 đơn vị được đánh giá "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" và "Hoàn thành tốt nhiệm vụ", đạt tỉ lệ 87,4%; có 18 đơn vị "Hoàn thành nhiệm vụ", tỉ lệ 11,9%; một đơn vị "Không hoàn thành nhiệm vụ", tỉ lệ 0,7%.

Năm 2021, trong tổng số có 151 đơn vị, có 133 đơn vị được đánh giá "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" và "Hoàn thành tốt nhiệm vụ", đạt tỉ lệ 88,1%; có 17 đơn vị "Hoàn thành nhiệm vụ", tỉ lệ 11,3%; một đơn vị "Không hoàn thành nhiệm vụ", tỉ lệ 0,7%.

Vũ Phong