• An Giang
 • Bình Dương
 • Bình Phước
 • Bình Thuận
 • Bình Định
 • Bạc Liêu
 • Bắc Giang
 • Bắc Kạn
 • Bắc Ninh
 • Bến Tre
 • Cao Bằng
 • Cà Mau
 • Cần Thơ
 • Điện Biên
 • Đà Nẵng
 • Đà Lạt
 • Đắk Lắk
 • Đắk Nông
 • Đồng Nai
 • Đồng Tháp
 • Gia Lai
 • Hà Nội
 • Hồ Chí Minh
 • Hà Giang
 • Hà Nam
 • Hà Tây
 • Hà Tĩnh
 • Hòa Bình
 • Hưng Yên
 • Hải Dương
 • Hải Phòng
 • Hậu Giang
 • Khánh Hòa
 • Kiên Giang
 • Kon Tum
 • Lai Châu
 • Long An
 • Lào Cai
 • Lâm Đồng
 • Lạng Sơn
 • Nam Định
 • Nghệ An
 • Ninh Bình
 • Ninh Thuận
 • Phú Thọ
 • Phú Yên
 • Quảng Bình
 • Quảng Nam
 • Quảng Ngãi
 • Quảng Ninh
 • Quảng Trị
 • Sóc Trăng
 • Sơn La
 • Thanh Hóa
 • Thái Bình
 • Thái Nguyên
 • Thừa Thiên Huế
 • Tiền Giang
 • Trà Vinh
 • Tuyên Quang
 • Tây Ninh
 • Vĩnh Long
 • Vĩnh Phúc
 • Vũng Tàu
 • Yên Bái

Năm 2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai 8 nhiệm vụ cải cách hành chính

(Chinhphu.vn) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Quyết định 3738/QĐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của Bộ.

06/01/2023 16:43
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ảnh 1.

Cải cách thủ tục hành chính

Mục tiêu của Kế hoạch là nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính của Thủ trưởng các đơn vị trong việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện công tác cải cách hành chính. Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

Đồng thời, cải cách mạnh mẽ quy định thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến người dân, doanh nghiệp nhằm cải thiện một bước môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; cắt giảm chi phí tuân thủ. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Đảm bảo kiểm soát chặt chẽ, đơn giản hoá thủ tục hành chính ngay trong quá trình xây dựng văn bản; rà soát thống kê, công bố công khai thủ tục hành chính kịp thời, đúng quy định.

8 nhiệm vụ cải cách hành chính

Kế hoạch đề ra 8 nhiệm vụ cải cách hành chính sau: 1. Cải cách thể chế; 2. Cải cách thủ tục hành chính; 3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; 4. Cải cách chế độ công vụ; 5. Cải cách tài chính công; 6. Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số; 7. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; 8. Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính.

Trong đó, cải cách thể chế như sau: Triển khai xây dựng các dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi); Luật Quảng cáo (sửa đổi); nghiên cứu, rà soát, đề xuất xây dựng Luật Nghệ thuật biểu diễn và các văn bản quy định chi tiết sau khi các Luật được ban hành. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án hoàn thiện hệ thống pháp luật về văn hóa, gia đình giai đoạn 2021-2026; tiếp tục xây dựng Đề án định hướng công tác hoàn thiện hệ thống pháp luật về văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2026-2030.

Về cải cách thủ tục hành chính, xây dựng và triển khai Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023; Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023, Nghị định số 61/2018/NĐ-CP thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ, rà soát TTHC nội bộ. Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ và công khai, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

Đối với cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, trình Bộ trưởng phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2025. Thẩm định, trình Bộ trưởng ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ sau khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Về cải cách chế độ công vụ, tổ chức thi tuyển công chức: Tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính. Tổ chức xét đặc cách thăng hạng bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp cao hơn không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc vào năm công tác đối với chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ. Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Xây dựng Chương trình hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - Xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.