• An Giang
 • Bình Dương
 • Bình Phước
 • Bình Thuận
 • Bình Định
 • Bạc Liêu
 • Bắc Giang
 • Bắc Kạn
 • Bắc Ninh
 • Bến Tre
 • Cao Bằng
 • Cà Mau
 • Cần Thơ
 • Điện Biên
 • Đà Nẵng
 • Đà Lạt
 • Đắk Lắk
 • Đắk Nông
 • Đồng Nai
 • Đồng Tháp
 • Gia Lai
 • Hà Nội
 • Hồ Chí Minh
 • Hà Giang
 • Hà Nam
 • Hà Tây
 • Hà Tĩnh
 • Hòa Bình
 • Hưng Yên
 • Hải Dương
 • Hải Phòng
 • Hậu Giang
 • Khánh Hòa
 • Kiên Giang
 • Kon Tum
 • Lai Châu
 • Long An
 • Lào Cai
 • Lâm Đồng
 • Lạng Sơn
 • Nam Định
 • Nghệ An
 • Ninh Bình
 • Ninh Thuận
 • Phú Thọ
 • Phú Yên
 • Quảng Bình
 • Quảng Nam
 • Quảng Ngãi
 • Quảng Ninh
 • Quảng Trị
 • Sóc Trăng
 • Sơn La
 • Thanh Hóa
 • Thái Bình
 • Thái Nguyên
 • Thừa Thiên Huế
 • Tiền Giang
 • Trà Vinh
 • Tuyên Quang
 • Tây Ninh
 • Vĩnh Long
 • Vĩnh Phúc
 • Vũng Tàu
 • Yên Bái

Xây dựng Đảng bộ quân đội trong sạch, vững mạnh mẫu mực, tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ

(Chinhphu.vn) - Quán triệt Nghị quyết của Trung ương, Đảng bộ quân đội đã thể hiện quyết tâm chính trị cao, cụ thể hóa bằng nhiều chỉ thị, nghị quyết và chương trình hành động để tăng cường củng cố, xây dựng Đảng bộ quân đội trong sạch, vững mạnh mẫu mực, tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

09/12/2021 11:00
Trung tướng Trịnh Văn Quyết cho biết, Đảng bộ quân đội gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các quy định của Bộ Chính trị về xây dựng Đảng và tổ chức, cán bộ; kiểm soát quyền lực; kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Công tác xây dựng Đảng được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, thực sự đi vào cuộc sống

Phát biểu tại Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt triển khai Kết luận và quy định của Trung ương về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, tổ chức sáng nay (9/12), Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cho biết, những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt với quyết tâm chính trị cao của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự nỗ lực của các cấp ủy, tổ chức đảng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về công tác xây dựng Đảng đã được triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc và đã thực sự đi vào cuộc sống, có nhiều bước đột phá quan trọng, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, sự đoàn kết thống nhất của các cấp uỷ, tổ chức đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Bên cạnh đó, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và quần chúng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được nâng lên. Kỷ luật, kỷ cương trong Đảng được tăng cường, góp phần xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chủ động nắm, dự báo và tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ tổ quốc; xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Góp phần quan trọng vào những thành quả của công cuộc đổi mới. Luôn đi đầu trong phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục sự cố môi trường, phòng chống dịch bệnh, tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong quân đội giữ vững, phát huy phẩm chất, truyền thống bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, làm trong sạch nội bộ, dù trong hoàn cảnh nào cũng luôn tỏ rõ bản lĩnh, tinh thần đoàn kết, ý chí quyết chiến, quyết thắng, là quân đội của nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân nhân dân mà chiến đấu, luôn được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy, yêu mến.

Xử lý nghiêm sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những hành vi tham nhũng, tiêu cực

Tuy nhiên, theo Trung tướng Trịnh Văn Quyết, trước diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực, sự tác động từ mặt trái kinh tế thị trường và âm mưu, thủ đoạn chống phá quyết liệt của các thế lực, phản động, cơ hội chính trị, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Quy định 47 có nơi vẫn còn hạn chế, khuyết điểm như trong báo cáo đã đánh giá: Một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, cấp ủy viên, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương, có cả trong quân đội, chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, thiếu gương mẫu, phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, sa vào chủ nghĩa cá nhân, nói chưa đi đôi với làm, vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật phải xử lý. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, công tác kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy, tổ chức đảng còn hạn chế. Cơ chế kiểm soát quyền lực ở nhiều lĩnh vực chưa được quy định cụ thể, chặt chẽ, hiệu quả thực thi thấp.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết cho rằng, việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng, bên cạnh những thuận lợi, đất nước ta tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. 4 nguy cơ mà Đảng đã chỉ ra vẫn đang hiện hữu, có mặt gay gắt hơn. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” còn diễn biến phức tạp. Việc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm (thay thế Quy định số 47) có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đồng thời, cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII.

Các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng nhận thức đầy đủ, quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện cụ thể, thiết thực, sát với chức năng, nhiệm vụ, nhất là những điểm mới trong các văn bản trên. Đó là, cùng với ngăn chặn, đẩy lùi, phải chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những hành vi tham nhũng, tiêu cực, góp phần chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết đấu tranh quét sạch chủ nghĩa cá nhân; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đảng bộ quân đội gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các quy định của Bộ Chính trị về xây dựng Đảng và tổ chức, cán bộ

Trung tướng Trịnh Văn Quyết cho biết, sau hội nghị này Quân ủy Trung ương sẽ tổ chức quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc; tập trung vào các nội dung sau: Quán triệt và triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp mà kết luận và quy định của Trung ương đã xác định. Xây dựng Đảng bộ quân đội thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; giữ vững và chấp hành nghiêm nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đôi, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội nhân dân Việt Nam. Gắn với triển khai thực Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ XI, các nghị quyết, chỉ thị và quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tăng cường bảo vệ nên tảng tư tưởng của Đảng, đầu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong toàn quân.

Quán triệt chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương (tại Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025, ngày 17/6/2021) dựng Đảng bộ quân đội thực sự trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, gương mẫu đi đầu trong xây dựng, chính đốn Đảng. Quân  đội phải thực sự trong sạch nội bộ, đi đầu trong đấu tranh chống tiêu cực, chống chủ nghĩa cá nhân, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Quân ủy Trung ương đã tập trung chỉ đạo xây dựng nghị quyết chuyên đề về “Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân”; đồng thời, chủ động triển khai xây dựng đề án “Quân đội với nhiệm vụ phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí”, để triển khai thực hiện trong Đảng bộ quân đội và toàn quân. Đây là sự chủ động quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 21 và Quy định số 37 của Trung ương, sát với đặc điểm tình hình hiện nay.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ, đảng viên và quần chúng tiếp tục phát huy truyền thống quân đội.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ, trước hết là đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ chủ trì các cấp phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ trách nhiệm của mình, tự giác tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức người quân nhân cách mạng, danh hiệu cao quý bộ đội Cụ Hồ; gương mẫu thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; nói đi đối với làm, chỉ đạo quyết liệt với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, giải pháp đột phá, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng và hành động của cán bộ, chiến sĩ trong cơ quan, đơn vị.

Chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng. Ban hành và thực hiện nghiêm các quy chế, quy định, xác định rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong triển khai thực hiện, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách, đề cao tự phê bình và phê bình. Duy trì nghiêm nề nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng. Đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức, cá nhân hằng năm bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, thực chất.

Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín thực sự là tấm gương mẫu mực cho quần chúng noi theo. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp chiến dịch, chiến lược có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, có phẩm chất đạo đức trong sáng, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm; có kiến thức, năng lực toàn diện; thực sự mẫu mực về phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư; không tham vọng quyền lực, tham nhũng, lãng phí, cơ hội, cửa quyền, tư duy nhiệm kỳ; luôn đề cao trách nhiệm, quyết tâm đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thử thách, luôn nỗ lực hành động vì lợi ích chung.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm.

Đảng bộ quân đội gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các quy định của Bộ Chính trị về xây dựng Đảng và tổ chức, cán bộ; kiểm soát quyền lực; kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Nâng cao chất lượng giám sát thường xuyên; chú trọng giám sát chuyên đề, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; coi trọng cảnh báo, phòng ngừa và xử lý sai phạm; không để lọt những người không xứng đáng, không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực vào đội ngũ cán bộ chỉ huy, quản lý, cấp ủy các cấp. Phát huy vai trò của các cơ quan tư pháp; tập trung kiểm tra, giám sát những nơi, lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; chủ động phát hiện, ngăn chặn vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết khẳng định, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn của toàn Đảng, Đảng bộ quân đội và cán bộ, chiến sĩ toàn quân tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Trung ương, đất nước ta sẽ ngày càng phát triển phồn vinh và hạnh phúc. Quân đội sẽ luôn luôn là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của Đảng, cùng toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Diệp Anh-Nguyễn Hoàng