• An Giang
 • Bình Dương
 • Bình Phước
 • Bình Thuận
 • Bình Định
 • Bạc Liêu
 • Bắc Giang
 • Bắc Kạn
 • Bắc Ninh
 • Bến Tre
 • Cao Bằng
 • Cà Mau
 • Cần Thơ
 • Điện Biên
 • Đà Nẵng
 • Đà Lạt
 • Đắk Lắk
 • Đắk Nông
 • Đồng Nai
 • Đồng Tháp
 • Gia Lai
 • Hà Nội
 • Hồ Chí Minh
 • Hà Giang
 • Hà Nam
 • Hà Tây
 • Hà Tĩnh
 • Hòa Bình
 • Hưng Yên
 • Hải Dương
 • Hải Phòng
 • Hậu Giang
 • Khánh Hòa
 • Kiên Giang
 • Kon Tum
 • Lai Châu
 • Long An
 • Lào Cai
 • Lâm Đồng
 • Lạng Sơn
 • Nam Định
 • Nghệ An
 • Ninh Bình
 • Ninh Thuận
 • Phú Thọ
 • Phú Yên
 • Quảng Bình
 • Quảng Nam
 • Quảng Ngãi
 • Quảng Ninh
 • Quảng Trị
 • Sóc Trăng
 • Sơn La
 • Thanh Hóa
 • Thái Bình
 • Thái Nguyên
 • Thừa Thiên Huế
 • Tiền Giang
 • Trà Vinh
 • Tuyên Quang
 • Tây Ninh
 • Vĩnh Long
 • Vĩnh Phúc
 • Vũng Tàu
 • Yên Bái

Xếp lương khi chuyển công tác trong ngành Giáo dục

(Chinhphu.vn) - Ông Tạ Đình Khoa (tadinhkhoa@...) đề nghị hướng dẫn việc chuyển xếp lương đối với cán bộ, giáo viên công tác trong ngành giáo dục khi được điều chuyển công tác.

22/02/2013 10:45

Ông An là giáo viên trung học cao cấp đang hưởng lương bậc 1, hệ số 4,0. Nay, ông An có quyết định chuyển công tác làm chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo (hoặc Phòng Giáo dục và Đào tạo). Ông Khoa hỏi, trường hợp này thực hiện chuyển xếp lương như thế nào?

Ông Bình là chuyên viên chính của Sở Giáo dục và Đào tạo đang hưởng lương bậc 1, hệ số 4,4. Nay, ông Bình có quyết định chuyển công tác đến trường phổ thông thì lương của ông B được xếp như thế nào?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng, Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời các vấn đề ông Khoa hỏi như sau:

Nguyên tắc chuyển xếp lương

Theo quy định tại điểm 3, Mục II Thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc hoặc chuyển công tác, việc xếp lương thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Làm công việc gì thì bổ nhiệm vào ngạch công chức, viên chức đó; được bổ nhiệm vào ngạch công chức, viên chức nào thì xếp lương theo ngạch công chức, viên chức đó.

- Khi thay đổi công việc hoặc chuyển công tác không được kết hợp nâng bậc lương hoặc nâng ngạch.

Trường hợp chuyển sang làm công việc mới không phù hợp với ngạch công chức, viên chức đang giữ thì phải chuyển ngạch.

Trường hợp luân chuyển theo yêu cầu nhiệm vụ đến làm công việc khác có mức lương thấp hơn thì được giữ ngạch, bậc lương đang hưởng (kể cả chế độ nâng bậc lương và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch công chức, viên chức đó).

Trường hợp chuyển công tác mà công việc mới phù hợp với ngạch đang giữ, thì cơ quan, đơn vị mới tiếp tục trả lương (kể cả tính thời gian xét nâng bậc lương lần sau hoặc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có ở ngạch đang giữ) theo giấy thôi trả lương của cơ quan, đơn vị cũ.

Xếp lương đối với trường hợp phải chuyển ngạch

Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức chuyển sang làm công việc mới không phù hợp với ngạch công chức, viên chức đang giữ phải chuyển ngạch thì chuyển xếp lương theo quy định tại điểm 5 Mục III Thông tư số 79/2005/TT-BNV như sau:

- Trường hợp chuyển ngạch mà được bổ nhiệm vào ngạch mới trong cùng nhóm ngạch với ngạch cũ (ngạch cũ và ngạch mới có cùng hệ số bậc lương), thì chuyển ngang bậc lương (kể cả tính thời gian xét nâng bậc lương lần sau) sang ngạch mới được bổ nhiệm.

- Trường hợp chuyển ngạch mà được bổ nhiệm vào ngạch mới có hệ số bậc lương cao hơn so với hệ số cùng bậc lương đang giữ ở ngạch cũ (nhóm 3 vào nhóm 2; nhóm 2 vào nhóm 1; nhóm 3 hoặc nhóm 2 vào nhóm 1), thì căn cứ vào hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ chuyển xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch được bổ nhiệm.

Thời gian xét nâng bậc lương lần sau ở ngạch được bổ nhiệm được tính như sau: Nếu chênh lệch giữa hệ số lương được xếp ở ngạch được bổ nhiệm so với hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ bằng hoặc lớn hơn chênh lệch giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ, thì được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch; nếu nhỏ hơn chênh lệch giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ, thì được tính kể từ ngày xếp hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ.

- Trường hợp chuyển ngạch mà được bổ nhiệm vào ngạch mới có hệ số bậc lương thấp hơn so với hệ số cùng bậc lương đang giữ ở ngạch cũ (nhóm 2 vào nhóm 3; nhóm 1 vào nhóm 2, nhóm 1 hoặc nhóm 2 vào nhóm 3), thì chuyển ngang bậc lương đang hưởng ở ngạch cũ (kể cả tính thời gian xét nâng bậc lương lần sau) sang ngạch mới được bổ nhiệm. Đồng thời được hưởng thêm hệ số chêch lệch bảo lưu cho bằng hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ; hệ số chêch lệch bảo lưu này (được tính tròn số sau dấu phẩy 2 số) giảm tương ứng khi cán bộ, công chức, viên chức được nâng bậc lương ở ngạch được bổ nhiệm.

Chuyển xếp lương phải căn cứ vị trí công tác cụ thể

Hai trường hợp ông Tạ Đình Khoa yêu cầu hướng dẫn chuyển xếp lương cần phải căn cứ vào quyết định điều động, luân chuyển công tác theo yêu cầu nhiệm vụ, hay thuyên chuyển công tác vì lý do khác; vị trí công tác mới có phù hợp với ngạch đang giữ không, hay phải chuyển ngạch.

- Trường hợp ông An là giáo viên trung học cao cấp (mã ngạch 15.112) đang hưởng lương bậc 1/8 hệ số 4,0, thang lương viên chức loại A2 nhóm 2 (A2.2), bảng lương số 3 ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP được điều động, luân chuyển công tác làm chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo (hoặc Phòng Giáo dục và Đào tạo) mà công việc mới phù hợp với ngạch đang giữ thì cơ quan mới tiếp tục trả lương (kể cả tính thời gian xét nâng bậc lương lần sau) theo giấy thôi trả lương của đơn vị cũ.

Nếu công việc mới không phù hợp với ngạch đang giữ thì chuyển sang ngạch chuyên viên chính mã ngạch 01.002, chuyển xếp lương bậc 1/8, hệ số 4,4, thang lương công chức loại A2 nhóm 1 (A2.1), bảng lương số 2 ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

Do chênh lệch giữa hệ số lương được xếp ở ngạch chuyên viên chính (01.002) so với hệ số lương đang hưởng ở ngạch giáo viên trung học cao cấp (15.112) là 0,4 cao hơn chênh lệch giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch đang hưởng (chênh lệch 2 bậc lương liền kề ngạch 15.112 là 0,34), nên thời gian xét nâng bậc lần sau ở ngạch chuyên viên chính (01.002) được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính.

- Trường hợp ông Bình là chuyên viên chính (mã ngạch 01.002) tại Sở Giáo dục và Đào tạo đang hưởng lương bậc 1/8, hệ số 4,4, thang lương công chức loại A2 nhóm 1 (A2.1), bảng lương số 2 ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP được chuyển công tác đến trường phổ thông.

Nếu ông Bình được Sở điều động, luân chuyển theo yêu cầu nhiệm vụ đến làm công tác lãnh đạo, quản lý tại trường phổ thông, hoặc làm công việc khác có mức lương thấp hơn thì được giữ ngạch, bậc lương đang hưởng (kể cả chế độ nâng bậc lương).

Trường hợp thuyên chuyển ông Bình vì các lý do khác (như theo nguyện vọng cá nhân…), mà công việc mới không phù hợp với ngạch đang giữ phải chuyển ngạch, ngạch mới có hệ số bậc lương thấp hơn so với hệ số bậc lương đang giữ ở ngạch cũ (từ công chức loại A2 nhóm 1 vào A2 nhóm 2), thì chuyển ngang bậc lương đang hưởng ở ngạch cũ (kể cả tính thời gian xét nâng bậc lương lần sau) sang ngạch mới được bổ nhiệm. Đồng thời ông Bình được hưởng thêm hệ số chêch lệch bảo lưu cho bằng hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ hệ số 4,4. Hệ số chêch lệch bảo lưu này giảm tương ứng khi ông Bình được nâng bậc lương ở ngạch mới.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Các tin liên quan:

>> Giải đáp về chuyển xếp lương và nâng bậc

>> Xếp lương viên chức khi chuyển công tác

>> Xếp lương khi tuyển dụng

>> Xếp lương thời gian công tác trước khi được tuyển dụng

>> Hướng dẫn chuyển xếp lương cũ sang lương mới

>> Chuyển, xếp lương tại doanh nghiệp chuyển đổi từ đơn vị sự nghiệp

>> Hướng dẫn chuyển xếp lương khi nâng ngạch kỹ sư

>> Nâng ngạch và chuyển xếp lương với cán bộ, viên chức ngân hàng

>> Về việc nâng ngạch và chuyển xếp lương trong DNNN

>> Về việc chuyển xếp lương đối với giáo viên trung học chưa đạt chuẩn

>> Về chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với CBCCVC

>> Hướng dẫn xếp lương đối với CBCCVC khi thay đổi công việc