(Chinhphu.vn) – Sinh viên Huỳnh Quang Nghệ học năm cuối Đại học Y Dược TPHCM và dự tính sau khi tốt nghiệp sẽ đăng ký thi bác sĩ nội trú (chương trình đào tạo sau đại học). Chương trình này yêu cầu chứng chỉ trình độ ngoại ngữ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ bậc 6 dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.

Sinh viên Nghệ hỏi, chứng chỉ ngoại ngữ TOEFL ITP tối thiểu 450 điểm có thể xem là tương đương với bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ bậc 6 của Việt Nam đối với học viên sau đại học không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Ngày 5/6/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 3762/BGDĐT-GDĐH, trong đó đề nghị các cơ sở giáo dục đại học tạm thời công nhận chứng chỉ TOEFL ITP thay cho chứng chỉ TOEFL PBT với điểm quy đổi 450 tương đương với chứng chỉ B1 theo Khung năng lực ngoại ngữ châu Âu.

Ngày 15/5/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ban hành Quy chế đào tạo thạc sĩ, trong đó yêu cầu về trình độ ngoại ngữ tối thiểu từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.

Tại Bảng tham chiếu quy đổi một số chứng chỉ ngoại ngữ tương đương cấp độ 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam áp dụng trong đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT, trình độ 3/6 tương đương 450 điểm TOEFL PBT, 133 TOEFL CBT hoặc 45 TOEFL iBT.

Như vậy, chứng chỉ TOEFL ITP với điểm quy đổi 450 không nằm trong số các chứng chỉ được quy đổi tương đương tại Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ban hành Quy chế đào tạo thạc sĩ.

Chinhphu.vn

Từ khóa: chứng chỉ , ngoại ngữ , quy đổi