Trang chủ » Chuyên đề » Điều tra thông tin KT-XH 53 dân tộc thiểu số

Ra quân điều tra, thu thập thông tin về 53 dân tộc thiểu số

17:02, 01/08/2015

Tổng cục Thống kê đã kết hợp với Ủy ban Dân tộc tổ chức Lễ ra quân nhằm thực hiện Đề án “Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53...

Lần đầu tiên điều tra thông tin KT-XH 53 dân tộc thiểu số

21:30, 31/07/2015

Lần đầu tiên cuộc điều tra thu thập thông tin kinh tế - xã hội của 53 Dân tộc thiểu số sẽ được tiến hành trên địa bàn 51 tỉnh, thành phố trong cả nước. Thời gian điều...

Những vấn đề cần lưu ý khi điều tra KT-XH 53 dân tộc

18:35, 28/07/2015

Ngày 05/1/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 02/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số,...

Một số nội dung chủ yếu về Điều tra thông tin KT-XH 53 dân tộc

18:43, 27/07/2015

Tổng cục Thống kê thông tin một số nội dung chủ yếu về Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2015.

Điều tra thực trạng KT-XH 53 dân tộc thiểu số

19:35, 06/01/2015

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số nhằm hình thành hệ thống thông tin, số liệu...