(Chinhphu.vn) – Em của ông Giang Nam (Hải Phòng) là Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã, nghỉ sinh con tháng 12/2020 và không được hưởng phụ cấp của chức danh trên trong thời gian nghỉ thai sản. Đến tháng 6/2021, sau khi đi làm trở lại mới được hưởng tiếp. Ông Nam hỏi, việc thực hiện chế độ như vậy có đúng không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Theo quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 30 của Luật Bảo hiểm xã hội thì người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã không thuộc đối tượng áp dụng chế độ thai sản.

Chinhphu.vn

Từ khóa: chuyên trách cấp xã , thai sản , bảo hiểm xã hội