(Chinhphu.vn) - Tỉnh ủy Bắc Ninh yêu cầu các huyện ủy, thị ủy, thành ủy tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn; người đứng đầu cấp ủy đảng trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy nếu thực hiện không tốt công tác phòng, chống dịch và ổn định tình hình trên địa bàn.

Tỉnh ủy Bắc Ninh vừa ban hành công văn số 103-CV/TU yêu cầu các địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, Tỉnh ủy Bắc Ninh yêu cầu các cấp uỷ đảng, chính quyền, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian này là công tác phòng, chống dịch COVID-19; triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hướng dẫn của Bộ Y tế và của tỉnh.

Đồng thời, căn cứ mức độ nguy cơ với từng khu vực trên địa bàn tỉnh, để kích hoạt, nâng cấp độ phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và không tổ chức các hội nghị, hoạt động không cấp thiết.

Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch; căn cứ tình hình thực tế áp dụng việc phong tỏa, giãn cách xã hội tại các vùng có dịch theo quy định; rà soát, truy vết, khoanh vùng, cách ly, tự cách ly, xét nghiệm các trường hợp liên quan đến các ca dương tính SARS-CoV-2 trong cộng đồng; tăng cường công tác kiểm soát, không cho người từ vùng dịch vào Bắc Ninh và thực hiện việc khai báo y tế theo đúng quy định.

Siết chặt công tác phòng chống dịch tại các cơ sở y tế, trường học, siêu thị, khu công nghiệp, nhà máy xí nghiệp… phối hợp với Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp tăng cường trách nhiệm phòng, chống dịch cho người lao động; xem xét cho học sinh nghỉ học phù hợp với từng cấp độ dịch; tạm dừng các hoạt động vui chơi, tụ tập đông người, bắn pháo hoa, đường hoa, văn hóa văn nghệ, lễ hội,…

Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, xử lý nghiêm các sai phạm; chủ động có phương án, kịch bản, đảm bảo đầy đủ lực lượng, phương tiện, trang thiết bị y tế theo quy định để kịp thời ứng phó và xử lý hiệu quả trong tình huống dịch bệnh xảy ra.

Tỉnh ủy Bắc Ninh yêu cầu các huyện ủy, thị ủy, thành ủy tăng cường công tác phòng, chống dịch trên địa bàn; người đứng đầu cấp ủy đảng trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy nếu thực hiện không tốt công tác phòng, chống dịch và ổn định tình hình trên địa bàn.

Đảng ủy Công an, Đảng ủy Quân sự tỉnh tăng cường công tác nắm tình hình, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; thực hiện tốt việc quản lý các đối tượng từ vùng dịch và hoạt động nhập cảnh vào tỉnh; ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; không để dịch lây lan ra cộng đồng.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tăng cường công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình và các biện pháp phòng, chống dịch để người dân đề cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, khai báo y tế, đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch trên địa bàn./.

Từ khóa: Dịch bệnh , COVID-19 , Bắc Ninh , cách ly , dập dịch , y tế