(Chinhphu.vn) - Gia đình bà Triệu Thị Lan (Hà Nội) có 2 vợ chồng và 3 người con, hiện cả 2 vợ chồng tôi đều làm nghề tự do, không có hợp đồng lao động, 3 con còn nhỏ trong độ tuổi đi học. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, gia đình bà gặp khó khăn về kinh tế. Bà Lan đề nghị hướng dẫn quy trình nộp hồ sơ online để được hưởng hỗ trợ.

Để thực hiện được các dịch vụ này, người dân, doanh nghiệp truy cập vào địa chỉ:  https://ncovi.dichvucong.gov.vn, sau đó tiến hành đăng ký tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến.
UBND thành phố Hà Nội trả lời vấn đề này như sau:

Hiện có 6 dịch vụ công được cung cấp là: Hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động; Kê khai gia hạn nộp thuế doanh nghiệp; Kê khai gia hạn nộp thuế cá nhân; Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất; Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị trong thực hiện hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Cổng dịch vụ công Quốc gia đang cung cấp đối với 6 dịch vụ thủ tục liên quan đến nội dung mà bà Lan hỏi.

Ngoài ra, bà Lan có thể liên hệ với UBND phường nơi cư trú để được hướng dẫn thực hiện hỗ trợ theo quy định.

Chinhphu.vn

Từ khóa: hỗ trợ , 62.000 tỷ đồng , dịch vụ công