(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Hoàn Kiếm là công dân Việt Nam sống tại Cộng hòa Séc. Đầu năm ông về Việt Nam ăn tết Âm lịch. Do dịch Covid-19 nên hiện ông vẫn ở Việt Nam. Trước khi về Việt Nam ông có đổi bằng lái xe quốc tế để về sử dụng.

Tuy nhiên, khi ông Kiếm sử dụng, cảnh sát giao thông không chấp thuận vì theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, không công nhận bằng quốc tế theo Công ước về Giao thông đường bộ ngày 19/9/1949.

Ông Kiếm đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải đáp vấn đề này.

Về vấn đề này, Bộ Giao thông vận tải trả lời như sau:

Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 29/2015/TT-BGTVT ngày 6/7/2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế quy định: “Người có giấy phép lái xe quốc tế do các nước tham gia Công ước Viên cấp khi điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên lãnh thổ Việt Nam phải mang theo giấy phép lái xe quốc tế và giấy phép lái xe quốc gia được cấp phù hợp với hạng xe điều khiển; phải tuân thủ pháp luật giao thông đường bộ của Việt Nam”; Công ước Viên (Công ước về giao thông đường bộ năm 1968).

Vì vậy, giấy phép lái xe quốc tế do Cộng hòa Séc cấp theo Công ước về Giao thông đường bộ 1949, không có giá trị sử dụng trong lãnh thổ Việt Nam.

Chinhphu.vn

Từ khóa: bằng lái xe , quốc tế , công ước