(Chinhphu.vn) - Doanh nghiệp của ông Nguyễn Vũ Hữu Tình được UBND tỉnh Phú Yên cho phép chủ trương đầu tư dự án cửa hàng xăng dầu tại tuyến nối Quốc lộ 1A (Đông Mỹ) đến khu công nghiệp Hoà Hiệp (dự kiến tuyến đường này tương lai nâng cấp thành Quốc lộ 29).

Hiện tại, tuyến đường trên được chủ đầu tư là Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên thi công sắp hoàn thành, nhưng chưa bàn giao và chưa nâng cấp thành quốc lộ. Trong thời gian chờ bàn giao và đưa vào khai thác sử dụng tuyến đường trên, để hoàn thành dự án kịp tiến độ chủ trương đề ra, Ban quản lý Khu kinh tế và Sở Giao thông vận tải có đề xuất UBND tỉnh Phú Yên giao Sở Giao thông vận tải thực hiện thủ tục thỏa thuận, cấp phép đấu nối.

Ông Tình hỏi, trường hợp trên thì thẩm quyền Sở Giao thông vận tải xem xét hồ sơ thoả thuận, cấp phép đấu nối được không?

Về vấn đề này, Bộ Giao thông vận tải trả lời như sau:

Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, tại Khoản 2 Điều 27 quy định:

“Bộ Giao thông vận tải quy định về việc cấp Giấy phép thi công công trình thiết yếu hoặc điểm đấu nối trên hệ thống quốc lộ, đường cao tốc, UBND cấp tỉnh quy định về việc cấp Giấy phép thi công công trình thiết yếu hoặc điểm đấu nối đối với đường địa phương”.

Hiện nay tuyến nối Quốc lộ 1A (Đông Mỹ) đến khu công nghiệp Hoà Hiệp đang được UBND tỉnh Phú Yên quản lý. Vì vậy, đề nghị doanh nghiệp của ông Nguyễn Vũ Hữu Tình báo cáo UBND tỉnh Phú Yên để được cấp phép thi công điểm đấu nối đối vào đường địa phương theo quy định tại Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010 của Chính phủ.

Chinhphu.vn

Từ khóa: đấu nối , quốc lộ , thẩm quyền