(Chinhphu.vn) – Quy định về các thủ tục hành chính đối với lĩnh vực quy hoạch xây dựng không có quy định đối với việc chấp thuận tổng mặt bằng dự án. Việc kiểm tra sự phù hợp của nội dung bản vẽ tổng mặt bằng được thực hiện trong quá trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng.

Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại dịch vụ Trường Thịnh đề nghị cơ quan chức năng giải đáp các vướng mắc sau:

- Thủ tục chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng của dự án hoặc chấp thuận bản vẽ điều chỉnh tổng mặt bằng của dự án (nằm trong các khu công nghiệp) thì theo quy định của Luật Xây dựng có phải là thủ tục hành chính không?

- Nếu thủ tục chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng của dự án hoặc chấp thuận bản vẽ điều chỉnh tổng mặt bằng của dự án (nằm trong các khu công nghiệp) không phải là thủ tục hành chính và không phải yêu cầu, điều kiện khi cấp Giấy phép xây dựng thì nó có phải là giấy phép con do cơ quan Nhà nước về xây dựng tại địa phương yêu cầu trái với quy định của Nhà nước? Bởi khi thực hiện thủ tục này sẽ gây tốn kém rất nhiều liên quan đến chi phí lập hồ sơ, cung cấp hồ sơ năng lực đơn vị thiết kế, đặc biệt là thời gian phát sinh tăng thêm khi giải quyết thêm thủ tục này cho đến khi được cấp Giấy phép xây dựng.

- Nếu thủ tục chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng của dự án hoặc chấp thuận bản vẽ điều chỉnh tổng mặt bằng của dự án (nằm trong các khu công nghiệp) là thủ tục hành chính thì phải căn cứ quy định của Luật Xây dựng ở Điều bao nhiêu? Thành phần hồ sơ gồm giấy tờ nào? Trình tự giải quyết và cách thức thực hiện như thế nào? Thời gian giải quyết và nhận kết quả bao lâu?

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Quy định về các thủ tục hành chính đối với lĩnh vực quy hoạch xây dựng tại Quyết định số 835/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được chuẩn hóa; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch – Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng không có quy định đối với việc chấp thuận tổng mặt bằng dự án.

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 10 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng, việc kiểm tra sự phù hợp của nội dung bản vẽ tổng mặt bằng được thực hiện trong quá trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng.

Chinhphu.vn

 

Từ khóa: xây dựng , bản vẽ , mặt bằng dự án