(Chinhphu.vn) - Cổng TTĐT Chính phủ nhận được phản ánh của bà Nguyễn Thị Yến (xuanlamytesc@...), Trưởng trạm Y tế xã Xuân Lâm, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên về việc cắt, giảm mức phụ cấp đối với cán bộ y tế công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Theo phản ánh của bà Yến, từ tháng 9/2009, các cán bộ của Trạm được hưởng 2 loại phụ cấp đối với cán bộ y tế công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, mỗi loại bằng 70% mức lương hiện hưởng. Tuy nhiên, từ tháng 4/2013, các cán bộ này đã bị giảm mức hưởng một loại phụ cấp, chỉ còn 40% mức lương hiện hưởng. Bà Yến hỏi, việc thay đổi mức hưởng phụ cấp như vậy có đúng quy định không?

Về vấn đề này, Sở Y tế tỉnh Phú Yên trả lời như sau:

Từ tháng 9/2009 đến tháng 3/2013, cán bộ, viên chức Trạm Y tế xã Xuân Lâm được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi, thu hút 70% theo Nghị định 64/2009/NĐ-CP vì xã Xuân Lâm được phê duyệt vào danh sách các xã đặc biệt khó khăn, bổ sung vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II, theo Quyết định số 113/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Từ tháng 4/2013 đến nay, cán bộ, viên chức Trạm không được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi, thu hút 70% theo Nghị định 64/2009/NĐ-CP vì xã Xuân Lâm không được phê duyệt vào danh sách các xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định 539/QĐ-TTg ngày 1/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, có hiệu lực thi hành ngày 1/4/2013 thay thế Quyết định số 113/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, ngày 10/12/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2405/QĐ-TTg về việc phê duyệt Danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư Chương trình 135 năm 2014 và năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 10/12/2013 thay thế các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II. Trong Danh sách này, xã Xuân Lâm được phê duyệt.

Theo đó, cán bộ viên chức Trạm Y tế xã Xuân Lâm sẽ được xem xét hưởng lại chế độ phụ cấp ưu đãi, thu hút mức 70% theo Nghị định 64/2009/NĐ-CP của Chính phủ, kể từ ngày 10/12/2013.

Sở Y tế Phú Yên đã ban hành Công văn số 425/SYT-TCCB ngày 21/4/2014 về việc hưởng chính sách đối với cán bộ, viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, để hướng dẫn các đơn vị trực thuộc trong diện được hưởng chế độ, lập hồ sơ, thủ tục để Sở Y tế xem xét, giải quyết theo luật định.

Chinhphu.vn

Từ khóa: cán bộ y tế , đặc biệt khó khăn , 64/2009/NĐ-CP