(Chinhphu.vn) - Căn cứ biên bản điều tra tai nạn lao động, nếu xác định người lao động bị tai nạn lao động mà không hoàn toàn do lỗi của chính họ gây ra thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bồi thường cho người lao động.

Chị gái của bà Đoàn Thị Sỹ (tỉnh Quảng Ngãi) đang làm việc tại công ty thì bị xe tải của khách hàng đâm vào, bị suy giảm khả năng lao động 45%. Theo Phòng Tổ chức-Hành chính của công ty thì không phải lỗi do người sử dụng lao động gây ra nên công ty chỉ chi trả trợ cấp không bồi thường cho chị của bà. Bà Sỹ hỏi, công ty trả lời như vậy có đúng không?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Để có căn cứ giải quyết chế độ tai nạn lao động cho người lao động cần căn cứ vào biên bản điều tra tai nạn lao động. Căn cứ biên bản điều tra tai nạn lao động nêu trên, nếu xác định người lao động bị tai nạn lao động mà không hoàn toàn do lỗi của chính họ gây ra thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bồi thường cho người lao động theo quy định tại Điều 38 Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Đề nghị bà liên hệ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp để được hướng dẫn chi tiết.

Chinhphu.vn

Từ khóa: tai nạn lao động , biên bản điều tra , trợ cấp