(Chinhphu.vn) – Hồ sơ mời thầu được phát hành cho các nhà thầu tham gia đấu thầu rộng rãi hoặc cho các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn. Đối với nhà thầu liên danh, chỉ cần một thành viên trong liên danh mua hoặc nhận hồ sơ mời thầu, kể cả trường hợp chưa hình thành liên danh khi mua hoặc nhận hồ sơ mời thầu.

Ông Trần Mạnh Tường (Bạc Liêu) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn tình huống như sau:

Nhà thầu A và nhà thầu B cùng mua hồ sơ dự thầu của một gói thầu với tư cách là nhà thầu độc lập, đến trước thời điểm đóng thầu, 2 nhà thầu A và B liên danh với nhau để tham gia dự thầu gói thầu trên.

Ông Tường hỏi, trước thời điểm đóng thầu nhà thầu liên danh A và B có cần phải nộp cho bên mời thầu "văn bản thông báo thay đổi tư cách tham gia dự thầu" hoặc "một khoản tiền tương đương với giá bán hồ sơ mời thầu với tư cách là nhà thầu liên danh A và B" hay không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau

Điểm a, Khoản 2, Điều 14 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định hồ sơ mời thầu được phát hành cho các nhà thầu tham gia đấu thầu rộng rãi hoặc cho các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn. Đối với nhà thầu liên danh, chỉ cần một thành viên trong liên danh mua hoặc nhận hồ sơ mời thầu, kể cả trường hợp chưa hình thành liên danh khi mua hoặc nhận hồ sơ mời thầu.

Do đó, trong trường hợp của ông Tường, khi nộp hồ sơ dự thầu, nhà thầu liên danh không cần nộp một khoản tiền bằng giá bán hồ sơ mời thầu.

Chinhphu.vn

 

Từ khóa: hồ sơ mời thầu , thành viên liên danh