(Chinhphu.vn) – Bà Trần Thị Thu Thủy  (TP. Hà Nội ) nghỉ thai sản ngày 5/8/2014, đã được giải quyết chế  độ thai sản theo hệ số lương cũ là 2,34. Ngày 26/2/2015 bà Thủy được nâng lương trước thời hạn, thời gian hưởng bậc lương mới từ ngày 1/5/2014. Vậy, bà Thủy có được truy lĩnh tăng lương khi nghỉ thai sản không?

BHXH Việt Nam trả lời bà Thủy như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 94 Luật BHXH về tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH bắt buộc: Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng BHXH là tiền lương theo ngạch bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Tiền lương này được tính trên cơ sở mức lương tối thiểu chung (nay là tiền lương cơ sở).

Tại Khoản 1 Điều 35 Luật BHXH quy định, người lao động được hưởng chế độ khi sinh con với mức hưởng bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Đối chiếu với quy định trên, trường hợp của bà Thủy, thời điểm bà được nâng lương trước thời điểm bà nghỉ việc sinh con. Do vậy, bà đề nghị đơn vị nơi ra quyết định nâng lương trước thời hạn đối với bà truy nộp BHXH phần chênh lệch tiền lương tăng thêm giữa bậc lương mới so với bậc lương cũ từ ngày 1/5/2014, giải quyết chi trả phần chênh lệch trợ cấp thai sản cho bà do được tăng lương và thực hiện quyết toán với cơ quan BHXH nơi đơn vị đóng BHXH.

 Chinhphu.vn

 

Từ khóa: Luật Bảo hiểm xã hội , thai sản , trợ cấp , chế độ , người lao động