(Chinhphu.vn) - Theo phản ánh của ông Phan Văn Đương (tỉnh Bắc Ninh), năm 2016 trong quá trình tuyển sinh trường của ông có nhận được hồ sơ học nghề của bộ đội xuất ngũ về địa phương, tuy nhiên hiện nay việc bộ đội xuất ngũ đăng ký học nghề tại các trường ngoài quân đội lại chưa có hướng dẫn cụ thể về thủ tục thanh quyết toán.

Ông Đương hỏi, với thẻ học nghề của bộ đội xuất ngũ thì nhà trường có làm thủ tục thanh quyết toán được không? Đơn vị nào sẽ trực tiếp tiếp nhận hồ sơ này?

Về vấn đề này, Tổng cục Chính trị - Bộ Quốc phòng trả lời như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 43/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng quy định tại Điều 14 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 9/7/2015 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm thì việc phân bổ, giao dự toán kinh phí; xem xét quyết toán kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên (bao gồm: Thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội) được thực hiện như sau:

- Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc Bộ, ngành, cơ quan Trung ương nào thì do Bộ, ngành, cơ quan Trung ương đó chịu trách nhiệm thực hiện.

- Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp còn lại thuộc trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Chinhphu.vn

 

Từ khóa: bộ đội , xuất ngũ , đào tạo nghề , hỗ trợ