(Chinhphu.vn) – Bà Võ Thị Thu Hải (Đà Nẵng) hỏi, nếu đã là giáo viên THCS hạng I thì theo Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT, có phải bổ sung bằng thạc sĩ để được hưởng lương hạng I không? Trường hợp giáo viên THCS hạng II nhưng đã có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp hạng I thì có cần học chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng II không?

Về vấn đề này, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng trả lời như sau:

Ngày 2/2/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập. Theo đó, trình độ đào tạo của giáo viên THCS hạng I yêu cầu có bằng thạc sĩ trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên THCS hoặc có bằng thạc sĩ trở lên chuyên ngành phù hợp với môn học giảng dạy hoặc có bằng thạc sĩ quản lý giáo dục trở lên.

Do vậy, để được bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng I theo quy định tại Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT, giáo viên phải đảm bảo trình độ đào tạo nói trên.

Về trình độ đào tạo, bồi dưỡng, Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT quy định chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II. Do vậy, để được bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II theo quy định tại Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT, giáo viên phải đảm bảo trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.

Theo Danang.gov.vn

Từ khóa: giáo viên , THCS , chức danh nghề nghiệp