(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Tiến Mạnh (Quảng Ninh) hỏi: Nhà thầu liên danh A và B thi công gói thầu xây lắp, để bảo đảm nhà thầu A thi công đạt tiến độ chung và tiến độ giải ngân vốn thì liên danh nhà thầu có thể điều chỉnh khối lượng trong thỏa thuận liên danh ban đầu được không?

Ông Mạnh cũng muốn biết, trường hợp Chủ đầu tư quyết định điều chuyển khối lượng có giá trị dưới 10% tính trên phần đảm nhận của nhà thầu A cho nhà thầu B thực hiện thì có sai quy định không? Nếu được thì cần làm những thủ tục gì? Phần khối lượng điều chuyển sau này thanh toán cho nhà thầu nào?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo Điểm a, Khoản 8, Điều 89 Luật Đấu thầu, một trong các hành vi bị cấm trong đấu thầu là nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu có giá trị từ 10% trở lên hoặc dưới 10% nhưng trên 50 tỷ đồng (sau khi trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ) tính trên giá hợp đồng đã ký kết.

Theo đó, quy định nêu trên được áp dụng với tất cả các nhà thầu, kể cả nhà thầu liên danh và giữa các thành viên trong liên danh.

Chinhphu.vn

 

Từ khóa: Nhà thầu liên danh , đấu thầu , chủ đầu tư