(Chinhphu.vn) – Ông Hiếu Nghĩa (Tây Ninh, ms.hieunghia@...) đang là công chức một cơ quan Sở. Trước đây ông đã là công chức, công tác được 1 năm 9 tháng tại cơ quan UBND huyện thì thôi việc vì lý do cá nhân. 9 tháng sau khi thôi việc, ông trúng tuyển công chức cơ quan Sở.

Người đứng đầu cơ quan quản lý công chức quyết định xếp ngạch, bậc lương theo thẩm quyền

Cụ thể, diễn biến thời gian công tác của ông Nghĩa như sau:

- Từ tháng 11/2013 - 5/2015: Dự nguồn công chức cơ quan UBND huyện.

- Từ tháng 6/2015 - 2/2017: Công chức loại C, ngạch chuyên viên tại cơ quan UBND huyện (khi bổ nhiệm được miễn chế độ tập sự do có thời gian dự nguồn công chức). Có tham gia BHXH bắt buộc.

- Từ tháng 3/2017 - 11/2017: Thôi việc vì lý do cá nhân. Đã nhận trợ cấp thôi việc do cơ quan UBND huyện chi trả và bảo lưu thời gian tham gia BHXH (chưa hưởng chế độ BHXH một lần).

- Từ tháng 12/2017 -  đến nay: Thi tuyển, được tuyển dụng, là công chức cơ quan Sở ( Khi tuyển dụng được miễn chế độ tập sự do có thời gian tham gia BHXH lớn hơn thời gian tập sự và đúng ngạch công chức đã làm ở cơ quan cũ trước đây).

Ông Nghĩa muốn hỏi, thời gian ông là công chức công tác ở cơ quan cũ từ tháng 6/2015-2/2017 (1 năm 9 tháng) trước khi thôi việc, có được cộng dồn với thời gian công tác sau khi tuyển dụng, bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch công chức ở cơ quan mới để tính thời gian nâng bậc lương không?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời vấn đề này như sau:

Hiện nay, kể từ ngày 1/7/2019 trở đi, việc xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc khi được tuyển dụng, thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Thông tư số  03/2019/TT-BNV ngày 13/5/2019 của Bộ Nội vụ (sửa đổi, bổ sung Điều 11 Thông tư số 13/2010/TT-BNV).

Còn trước đây, tại thời điểm tháng 12/2017, là thời điểm ông Nghĩa trúng tuyển vào công chức cơ quan Sở, việc xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc khi được tuyển dụng, thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 13/2010/TT-BNV như sau: Trường hợp bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở xuống: Người đứng đầu cơ quan quản lý công chức quyết định xếp ngạch, bậc lương theo thẩm quyền và theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

Tại Điểm c, Khoản 3 Mục II Thông tư 79/2005/TT-BNV quy định nguyên tắc xếp lương đối với trường hợp công chức chuyển công tác mà công việc mới phù hợp với ngạch đang giữ, thì cơ quan, đơn vị mới tiếp tục trả lương (kể cả tính thời gian xét nâng bậc lương lần sau hoặc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có ở ngạch đang giữ) theo giấy thôi trả lương của cơ quan, đơn vị cũ.

Trường hợp ông Nghĩa, theo thông tin ông Nghĩa cung cấp, ông đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc tại cơ quan cũ lớn hơn thời gian tập sự quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, tương ứng với ngạch công chức được tuyển dụng. Trong thời gian làm việc có đóng BHXH bắt buộc trước đây ở cơ quan cũ, ông Nghĩa đã làm những công việc theo yêu cầu của ngạch công chức mà cơ quan mới tuyển dụng, nên được cơ quan mới miễn thực hiện chế độ tập sự và bổ nhiệm, xếp lương theo ngạch công chức được tuyển dụng là đúng quy định tại Điều 12 Thông tư số 13/2010/TT-BNV.

Ông Nghĩa đã thôi công chức ở cơ quan cũ, hưởng trợ cấp thôi việc. Sau một thời gian đứt quãng không còn là công chức, ông mới thi tuyển vào công chức ở 1 cơ quan mới; không phải công chức đang làm việc, chuyển công tác từ cơ quan này sang cơ quan khác, theo quyết định chuyển công tác, giấy thôi trả lương của cơ quan cũ, tiếp nhận của cơ quan mới, nên không thuộc trường hợp tiếp tục trả lương, kể cả tính thời gian xét nâng bậc lương lần sau theo giấy thôi trả lương của cơ quan cũ, quy định tại Điểm c, Khoản 3 Mục II Thông tư 79/2005/TT-BNV.

Trường hợp ông Nghĩa, thời gian nâng bậc lương lần sau được tính từ ngày có quyết định bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch công chức tại cơ quan Sở.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Từ khóa: xếp lương , công chức