(Chinhphu.vn) – Công ty của ông Lê Ngọc Minh (Quảng Nam) đang thực hiện dự án, nhưng trong giai đoạn lập thiết kế cơ sở không có hạng mục thu gom nước thải.

Ông Minh hỏi, công ty ông có thể dùng chi phí dự phòng để đầu tư thêm hạng mục thu gom nước thải được không? Nếu được thì công ty phải thực hiện các bước tiếp theo như thế nào?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Việc điều chỉnh dự án do bổ sung hạng mục phải phù hợp với quy định tại Điều 61 Luật Xây dựng.

Theo đó, người quyết định đầu tư quyết định việc sử dụng chi phí dự phòng của dự án.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Chi phí dự phòng , lập dự án