(Chinhphu.vn) - Ông Phạm Phú Quốc tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân và làm cán bộ trinh sát nghiệp vụ được 13 năm. Tháng 10/2019, có đơn xin xuất ngũ được đơn vị giải quyết. Ông Quốc hỏi, ông có được hưởng chế độ trợ cấp một lần của thời gian tăng thêm do quy đổi quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 49/2019/NĐ-CP không?

Về vấn đề này, Bộ Công an trả lời như sau:

Ông Phạm Phú Quốc nêu có thời gian làm trinh sát nghiệp vụ nhưng không nêu cụ thể chức danh công việc. Do vậy, để trả lời ông có được thực hiện quy đổi thời gian công tác tính hưởng trợ cấp một lần khi xuất ngũ hay không, cần xác định cụ thể công việc của ông đảm nhận trước khi xuất ngũ là loại trinh sát nghiệp vụ nào và thuộc danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (loại V, loại VI) hay danh mục nghề, công việc thuộc danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (loại IV).

Nếu ông có thời gian đảm nhận công việc được xếp loại IV, V hoặc loại VI thì được quy đổi để tính hưởng trợ cấp một lần khi xuất ngũ theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 54/2019/TT-BCA ngày 11/11/2019 của Bộ Công an quy định chế độ trợ cấp một lần đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân, công nhân Công an nghỉ hưu, chuyển ngành, xuất ngũ, thôi việc, hy sinh, từ trần.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Xuất ngũ , trợ cấp , Công an nhân dân