(Chinhphu.vn) – Theo phản ánh của ông Đoàn Quang Phong (Quảng Nam), vợ ông làm việc tại TP Hồ Chí Minh, đóng BHXH được 3 năm, nay về quê sinh con và đang thời gian nghỉ thai sản. Ông Phong đã làm hồ sơ đề nghị lĩnh tiền trợ cấp thai sản và nộp cơ quan BHXH, nhưng được yêu cầu người đóng bảo hiểm phải trực tiếp đến nhận.

Ông Phong hỏi, trường hợp này ông Phong có thể làm giấy ủy quyền ở địa phương rồi đi nhận cho vợ ông được không?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời ông Phong như sau:

Theo quy định của Luật BHXH thì người lao động có quyền: Ủy quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp BHXH. BHXH Việt Nam cũng đã hướng dẫn việc lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH, còn chế độ ốm đau, thai sản do đơn vị sử dụng lao động chi trả cho người lao động nên BHXH Việt Nam không hướng dẫn ủy quyền trong trường hợp nhận chế độ ốm đau, thai sản.

Tuy nhiên, trường họp của vợ ông hưởng chế độ thai sản sau khi thôi việc, do cơ quan BHXH trực tiếp giải quyết và chi trả, mặt khác vợ ông đang nghỉ thai sản không trực tiếp đến nhận chế độ được, do vậy BHXH Việt Nam hướng dẫn ông thực hiện thủ tục ủy quyền như đối với ủy quyền nhận chế độ BHXH một lần: Vợ ông lập Giấy ủy quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH (Mẫu 18-CBH gửi kèm theo, ban hành tại Quyết định số 919/QÐ-BHXH được thực hiện từ ngày 1/10/2015) ủy quyền cho ông nhận thay chế độ thai sản, có xác nhận của Chính quyền địa phương. Sau đó, ông nộp Giấy ủy quyền lĩnh thay cho cơ quan BHXH nơi giải quyết chế độ cho vợ ông, đồng thời xuất trình chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh để nhận chế độ thai sản cho vợ.

Do ông không ghi rõ tên cơ quan BHXH giải quyết chế độ cho vợ ông nên BHXH Việt Nam không gửi được văn bản này đến để cơ quan BHXH nơi trực tiếp giải quyết chế độ cho vợ ông thực hiện, vì vậy khi đến làm thủ tục ông xuất trình văn bản này để cơ quan BHXH biết, giải quyết.

Chinhphu.vn

 

Từ khóa: Luật Bảo hiểm xã hội , thai sản , chế độ , trợ cấp , một lần